Co je to psychoterapie

Advertisement

Psychoterapii je poměrně obtížné definovat právě pro velkých počet různých směrů, na které se dělí. Uvádí se, že je jich na 400. Avšak tyto směry mají jedno společné – dosahování změn u klienta díky tomu, co se děje mezi klientem a terapeutem. Existuje také množství definic, jednou z nich je, že psychoterapie znamená léčebné působení psychologickými prostředky. To by mělo být záměrné a plánovité, tedy k psychoterapii, jak ji chápeme my, bychom neměli řadit například povídání s kamarádem apod.

Cílem psychoterapie navodit změnu u klienta. Tato změna by měla umožnit klientovi lépe fungovat v dané situaci. Popřípadě psychoterapie může pomoci klientovi problematickou situaci změnit. V každém případě efekt psychoterapie by se měl projevit v myšlení klienta, v jeho emocích a prožívání, v chování, v sebepojetí apod.

Na které psychické potíže můžeme psychoterapii využít?

V podstatě na všechny, ale s různou mírou úspěšnosti. Dobrých výsledků můžeme dosáhnout u závislostí, poruch nálady, neurotických poruch, somatoformních poruch, poruch osobnosti. U psychotických poruch (např. schizofrenie) má zatím psychoterapie většinou pouze doplňkový charakter. Stejně tak je tomu například u demencí. Velký význam má psychoterapie zejména u vztahových potíží.

Další články
Close

Přesvědčení o životním poslání pomáhá mladým ženám vyhýbat se sexuálním rizikům

Nová studie zjistila, že pokud mladí lidé věří ve smysl svého života, mají tendenci vyhýbat se sexuálně riskantnímu chování. "Když jsem pracovala na klinice a...