Cyklotymie a dystymie

https://flic.kr/p/monj3c
Advertisement

Cyklotymii a dystymii řadíme mezi trvalé poruchy nálady. Trvalé znamená, že příznaky musí být přítomny alespoň dva roky. Jen pro srovnávní – u deprese trváme na dvou týdnech.

Cyklotymie

jedná se trvalou poruchu nálady, pro kterou je charakteristické kolísání (cyklování) nálady. Nálada tedy kolísá od depresivní k hypomanické. Důležité je, propad nálady nesmí být natolik výrazný, aby byla splněna kritéria pro depresi. A ve fázi veselé nálady zase nesmí být natolik veselá, abychom mohli diagnostikovat mánii. Tím cyklotymii odlišíme od bipolární afektivní poruchy.

Jak poznáme cyklotymii? Pro fázi pokleslé nálady je typický pokles energie, problémy se spánkem, ztráta sebedůvěry, problém se soustředěním, pesimistický výhled do budoucna apod. Na rozdíl od deprese chybí mimo jiné hluboké výčitky a myšlenky na sebevraždu.

Ve fázi nadnesené nálady bývají přítomny: zvýšená energie, snížená potřeba spánku, zvýšená sebedůvěra, přehnaný optimismus a další.

V léčbě využíváme psychoterapie a farmakoterapie – zejména stabilizátorů nálady, jako lithia. Ve fázi propadu nálady mohou pomoci nízké dávky antidepresiv.

Dystymie

Dystymie se vyznačuje alespoň dvouletým obdobím pokleslé nálady, která však nenaplňuje kritéria pro depresi. Poznáme ji tedy podle snížené energie, zhoršeného spánku, časté plačtivosti, pocitů beznaděje, podle pesimistického výhledu do budoucna, neschopností vyrovnat se s běžnou zodpovědností apod.

Na dystymii může někdy nasedat klasická deprese, pak hovoříme o „zdvojené depresi“.

Hlavní léčebnou modalitou je u dystymie psychoterapie. Antidepresiva nasazujeme většinou až u zdvojené deprese.

Další články
Close

Reakce na stres

Tyto poruchy představují reakce na těžký stres, a to v různém časovém odstupu od vyvolávající události. Řadíme sem akutní reakci na stres, poruchu přizpůsobení a posttraumatickou...