Léčba

https://www.flickr.com/photos/tamaki/2070525981/
Advertisement

Zatím neumíme léčit příčinu Alzheimerovy choroby. Můžeme však její postup alespoň částečně zpomalit. Terapie je zaměřena jednak na poruchy paměti a intelektu (tedy kognitivních funkcí) a jednak na související BPSD – tedy zejména poruchy chování.

Pro léčbu poruch paměti a intelektu užíváme takzvaná kognitiva. Pro jednoduchost k nim řadíme i látky zamezující nadměrnému vstupu vápníkových iontů do neuronů, který také přispívá k jejich rychlému zániku. A řadíme sem také ginkgo biloba.

Zbylá farmakoterapie zaměřená na zlepšení kognitivních funkcí zatím není uvedena do praxe. Mnoho látek je však ve stadiu vývoje.

Léčba nekognitivních příznaků:

  • na poruchy chování používáme zejména antipsychotika II. generace – tiaprid, risperidon, olanzapin. Ze starších pak melperon a haloperidol.
  • v případě delirií haloperidol, popř. klomethiazol
  • benzodiazepinům (Diazepam, Lexaurin, Neurol, Rivotril apod.) se snažíme vyhýbat! Prohlubují zmatenost, zvyšují riziko pádů, zvyšují riziko dechových potíží.
  • u poruch spánku Z-hypnotika – pozor ale na zrakové halucinace u starších osob. Proto raději opět antipsychotika II. generace
  • u depresí SSRI antidepresiva

Léčba Alzheimerovy demence by však měla být komplexní – zahrnovat jak kognitiva, tak úpravu režimu – životospráva, pohyb, cvičení mozku.

 

Další články
Close

Fáze závislosti na alkoholu

Nejprve je přítomna počáteční fáze. Pro tu je charakteristické, že hlavním motivem je zde dosažení úlevy, uvolnění, zlepšení společenského kontaktu. Nemusí zde docházet k opilosti,...