Neurony lámou svoji DNA, aby mohly ukládat vzpomínky

https://flic.kr/p/8JrwRv
Advertisement

Vzhledem k tomu, jak moc je DNA důležitá, by bylo logické očekávat, že jakékoliv poškození této molekuly je nechtěné a může mít závažné důsledky. Víme přece, že rakovina může být způsobena mutacemi, které mohou vzniknout právě z takového poškození DNA. Nová překvapující studie však tento pohled otáčí vzhůru nohama. Zjistilo se díky ní, že neurony v mozku mění svojí DNA proto, abychom se mohli učit nové věci a ukládat vzpomínky.

Ačkoliv to může znít nepřirozeně, ukazuje se, že poškození je nezbytné k tomu, aby došlo k expresi určité skupiny genů, označovaných jako geny časné reakce. Tyto geny regulují rozličné procesy, které jsou zásadní v procesu tvorby dlouhotrvajících vzpomínek. Chyby v DNA jsou velmi rychle opraveny příslušnými systémy. Tato schopnost opravy je však snížená ve stáří. To by právě ve vyšším věku mohlo vést k nahromadění chyb, které by mohly mít za následek degeneraci našich neuronů.

Toto zjištění je podpořeno experimentem na myších. Zjistilo se, že v mozku myši, u které se rozvinula Alzheimerova demence, byla nastřádána řada poškození ještě předtím, než se Alzheimerova demence vůbec projevila. Tato poškození, které postihla obě dvě vlákna DNA, byla zejména pozorována v částech mozku zodpovědných za učení a paměť – tedy v hippocampu.

Vědci tyto závěry potvrdili i na izolovaných neuronech in vitro. Aplikovali na ně látku, která posílila spojení mezi sousedními neurony v oblasti synapsí. Toto spojení obvykle zesiluje při učení se novým informacím. Vědci tak vlastně imitovali učení. Velmi rychle zpozorovali, že následně došlo ke zvýšené expresi genů časné reakce, zároveň však i došlo k poškození DNA, která podle všeho s touto expresí úzce souvisí.

Tato zjištění mají velký význam z toho důvodu, že poruchy učení a paměti ve stáří mohou být spojeny se sníženou expresí příslušných genů. Se vzrůstajícím věkem také dochází k oslabení systému opravujícího DNA. Bude však třeba dalších výzkumů, aby mohly přesně popsány konkrétní procesy.

Zdroj: IFL Science

Další články
Close

Neurastenie

Základním příznakem neurastenie je únava trvající alespoň tři měsíce. Tato únava se dostavuje již po malém duševním nebo tělesném výkonu. Měla by být doprovázena alespoň...