Poruchy intelektu

https://flic.kr/p/8gSvQU
Advertisement

Inteligence je obecná psychická schopnost adaptovat se na nové problémy a podmínky života.

Inteligenční kvocient = obdržený výsledek / očekávaný výsledek dle stat. průměru x 100

Nadprůměrné IQ > 110 bodů. Lehký nadprůměr (110 – 120), zjevný (120 – 120) a vysoký (130 – 140)
Průměr = 90 – 110 bodů
Podprůměr = 70 – 90
Ment. retardace < 70:
– lehká: 50 – 69
– středně těžká: 35 – 49
– těžká: 20 – 34
– hluboká: < 20

Poruchy intelektu:

1. MENTÁLNÍ RETARDACE
= nedostatečný rozvoj intelektu
– malá schopnost pochopit a vysvětlit relativně jednoduché věci; neschopnost uvědomit si hrozící nebezpečí, které je pro jiné lidi snadno viditelné a zřejmé; úzký, jednostranný způsob přemýšlení a reprodukování; nedostatek kritičnosti; neschopnost abstrakce; operování pouze slyšenými a naučenými soudy

LEHKÁ MENTÁLNÍ RETARDACE
– odpovídá mentálnímu věku 9 – 12 let.
– většinou úplná nezávislost v osobní péči a v praktických dovednostech → jsou vychovatelní a vzdělavatelní.

STŘEDNĚ TĚŽKÁ MENTÁLNÍ RETARDACE
– 6 – 9 let, nestálost nálady, nemotorní, potřebují podporu již při mírných zátěžích
→ vychovatelní ale nevzdělatelní

TĚŽKÁ MENTÁLNÍ RETARDACE
– 3 – 6 let, často závažné organ. postižení CNS
→ jen minimálně vychovatelní, nevzdělatelní

eretické formy = disruptivní chování – neklid a agresivita → risperidon, olanzapin, quetiapin
torpidní formy – netečnost, nezájem

HLUBOKÁ MENTÁLNÍ RETARDACE
– pod 3 roky, inkontinentní, nekomunikativní

SYNDROM „IDIOT SAVANT“
– krajně disproporcionálně rozvinutý intelekt

Etio:

  • hereditární faktory (poruchy metabolismu, m. Down)
  • časné alterace embryonálního vývoje
  • těhotenské a perinatální problémy
  • somatické choroby
  • zevní prostředí, psychosoc. vlivy

2. DEMENCE
= pokles až ztráta intelektových schopností, které již byly přiměřeně vyvinuty – tj. už od 3. – 4. roku života (jistě od 18.)

Vyšetření: abstrakce, přísloví, paměť, orientace, MMSE

Dif. dg: D (drogy, léky), E (endokrinopatie), M (metabolické poruchy), E (epilepsie), N (nutriční poruchy), T (tumory a traumata), I (intoxikace, infekce), A (anoxie, ateroskleróza)

Demence jako syndrom:

  • základní příznaky = porucha intelektu, paměti, orientace, myšlení, učení, úsudku
  • vedlejší příznaky = citová plochost nebo nestálost, patické nálady, snížení etických a morální norem
Další články
Close

Fáze závislosti na alkoholu

Nejprve je přítomna počáteční fáze. Pro tu je charakteristické, že hlavním motivem je zde dosažení úlevy, uvolnění, zlepšení společenského kontaktu. Nemusí zde docházet k opilosti,...