Přesvědčení o životním poslání pomáhá mladým ženám vyhýbat se sexuálním rizikům

https://flic.kr/p/55EyJK
Advertisement

Nová studie zjistila, že pokud mladí lidé věří ve smysl svého života, mají tendenci vyhýbat se sexuálně riskantnímu chování.

„Když jsem pracovala na klinice a potkávala se teenagery, vnímala jsem něco těžko definovatelného u dětí, které věřily ve své životní poslání. Vnímaly život jako něco, co má větší smysl, v porovnání s chvilkovým potěšením,“ říká Dr. Nancy Dodson, která vedla uvedenou studii v Bostonské dětské nemocnici.

„Cítila jsem, že tyto děti měly sklon se chránit před riskantním chováním. A pak byly děti, které vyhledávaly chvilkové potěšení. Ty naopak tíhly k riskantnímu chování,“ uvádí lékařka.

Již předchozí studie ukázaly, že adolescenti, kteří se cítí něčím pověřeni, prožívají duchovno nebo jsou spojeni se svojí rodinou, začínají se sexem později nebo se při něm více chrání.

V případě nové studie výzkumníci definovali „poslání“ tak, že teenager má stanoveny dlouhodobé cíle, chce udělat změnu ve světě a aktivně na ní pracuje.

Byla vybrána skupina dětí, které mezi lety 1996 a 2001 každý rok vyplnily dotazník zabývající se výživou, zdravotním stavem, riskantním chováním, vnímáním svého těla a stresovými životními situacemi. Po roce 2001 vyplňovaly tento dotazník každý druhý rok.

Tým Dodsonové analyzoval odpovědi 5624 žen, jejichž průměrný věk byl 23 let. Výzkumníci se zaměřili na otázky týkající se životního poslání, dále ve kterém věku měly ženy první sex, kolik měly partnerů a také se ptali na sexuálně přenosné infekce.

Z odpovědí vyplynulo, že 28% mladých žen mělo silné přesvědčení o poslání ve svém životě. 55% bylo přesvědčeno slaběji a 17% bylo o poslání přesvědčeno jen málo. Téměř 83% z nich prožilo sex, průměrně mělo pět sexuálních partnerů.

Ženy se slabým přesvědčením o životním poslání měli o 35% vyšší pravděpodobnost nákazy sexuálně přenosnou infekcí ve srovnání s těmi, které měly toto přesvědčení silné. Ženy se slabším přesvědčením měly také vyšší počet sexuálních partnerů.

Ženy, které se věnovaly náboženským aktivitám méně než třikrát měsíčně, měly třikrát vyšší pravděpodobnost prvního sexu v časném věku (pod 15 let). Měly také o 33% vyšší pravděpodobnost nákazy sexuální infekcí.

Studie se týkala pouze spojitosti mezi pocitem poslání v životě a rizikovým chováním. Netvrdí tedy, že přesvědčení o poslání v životě chrání mladé ženy před zdravotními problémy. Autoři studie také uvádí, že 93% dětí bylo bílých, tedy se patrně nejednalo o reprezentativní vzorek.

Britney Blair, psycholožka na Stanford University School of Medicine v Kalifornii uvádí, že studie mohla být zkreslena náboženskými přesvědčeními. „Autoři studie uvádí, že spiritualita chrání před sexuálními riziky. Neuvádí však na druhé straně, jak výrazně negativní vliv mohou mít náboženská přesvědčení na sexuální život žen,“ dodává. Také poukazuje na to, že počet sexuálních partnerů nemusí nutně znamenat riskantní chování. Dále sex ve věku pod 15 let může souviset s individuální zralostí dívky.

Nancy Dodson reaguje tím, že se nesnaží tvrdit, že by nábožensky založení teenageři byli zdravější. Dle ní je náboženství jen jedním z příkladů něčeho, co je větší než my sami a k čemu můžeme sami přispět. Dle ní by se lékaři mohli zajímat i o přesvědčení o životním poslání svých pacientek jako o jeden ze způsobů zhodnocení rizikového sexuálního chování.

Zdroj: Medscape.com

Další články
Close

Látka podobná taurinu obnoví kognitivní funkce

Dle nových testů dokáže sloučenina podobná látce v energetických nápojích zbavit mozek amyloid beta plaku. Ten se v mozku hromadí v počátečních fázích Alzheimerovy choroby. Vědci...