Přímé ovlivnění receptorů – NaSSA

https://flic.kr/p/7QURTQ
Advertisement

Jedná se o antidepresiva, která zvyšují samotné uvolňování serotoninu a noradrenalinu tím, že se navazují na presynaptické neurony. Antidepresivní efekt je navíc posílen tím, že se samy navazují na receptory na postsynaptické membráně a do určité míry tedy imitují serotonin – tím snižují množství nežádoucích účinků. Dá se proto říci, že v podstatě vůbec neovlivňují zpětné vychytávání.

Mirtazapin (Esoprex, Remeron, Mirzaten) působí antidepresivně, proti úzkostem, zklidňuje, podporuje spánek. Zlepšuje sexuální dysfunkce vyvolané SSRI. Mezi nežádoucí účinky může patřit sucho v ústech, ospalost, pocení, zvýšení chuti k jídlu. Někdy se může objevit neklid a nervozita. Jako vzácný nežádoucí účinek se může objevit útlum kostní dřeně, což se projeví poklesem bílých krvinek, většinou až po 4-6 týdnech léčby. Po vysazení léku se krevní obraz normalizuje. Riziko interakcí s dalšími léky je poměrně nízké, nesmí však být kombinován s IMAO, nedoporučuje se kombinace s alkoholem ani benzodiazepiny. Doporučená denní dávka je 15-45mg.

Mianserin (Leviron, Miabene) má podobné vlastnosti jako mirtazapin.

Další články
Close

7denní plán, jak si zajistit pocit štěstí

Pokud znáte ty správné finty, zbavíte se špatné nálady do pár minut. Přečtěte si některé vědecky testované metody, jak přežít den pod psa. Ve stereotypu běžných...