Psychotické poruchy obecně

https://flic.kr/p/5peeAH
Advertisement

Psychotické poruchy neboli psychózy zahrnují široký okruh stavů, pro které je charakteristický narušený kontakt s realitou. To se projevuje tzv. psychotickými příznaky.

Psychotické příznaky můžeme dělit na pozitivní a negativní. Pozitivní příznaky znamenají, že v prožívání člověka je něco navíc, co se jinak nevyskytuje. Jedná se o halucinace, bludy, dezorganizaci řeči, postižení chování apod.
Negativní příznaky naproti tomu znamenají, že prožívání daného člověka je nějakým způsobem ochuzeno. Řadíme sem proto oploštělou emotivitu, postižení plynulosti řeči a chování, abulii a další.

S psychotickými příznaky se můžeme setkat u následujících poruch:

  • schizofrenie – závažná psychotická porucha s řadou podtypů
  • schizotypální porucha – připomíná schizofrenii, ale příznaky nejsou tolik vyjádřené, jsou kolísavé, porucha nemá jasný začátek, připomíná spíše poruchu osobnosti
  • porucha s trvalými bludy – jsou přítomny pouze bludy bez jasných a trvalých halucinací, bez strukturálně narušeného myšlení
  • akutní a přechodné psychotické poruchy – většinou náhle vzniklé psychotické stavy rozvíjející se do dvou týdnů, často v reakci na stres. Kromě nestálých psychotických příznaků mohou zahrnovat i zmatenost. Nutné odlišit od deliria.
  • schizoafektivní porucha – zahrnuje současně se vyskytující příznaky poruch nálady (deprese, mánie) a psychotické příznaky
  • organické psychotické poruchy – ty jsou vyvolány poškozením mozku například ve stáří, ale také vlivem infekce, úrazem apod. Řadíme je mezi organické poruchy.
  • psychotické příznaky se mohou také vyskytovat při intoxikaci návykovou látkou (např. LSD, pervitinem apod.). Řadíme je mezi poruchy vyvolané užíváním psychoaktivních látek.
  • psychotická porucha může vzniknout jako následek dlouhodobého a intenzivního užívání alkoholu nebo jiných drog. Řadíme je mezi poruchy vyvolané užíváním psychoaktivních látek.
  • psychotické příznaky u poruch osobnosti. Například u tzv. hraniční poruchy osobnosti se mohou občas vyskytnout psychotické příznaky v reakci na velký stres.
Další články
Close

7denní plán, jak si zajistit pocit štěstí

Pokud znáte ty správné finty, zbavíte se špatné nálady do pár minut. Přečtěte si některé vědecky testované metody, jak přežít den pod psa. Ve stereotypu běžných...