Schizoafektivní porucha

https://flic.kr/p/fk2VWy
Advertisement

Porucha, která zahrnuje jak poruchu nálady, tak psychotické příznaky. Dle některých odborníků tato porucha sama o sobě neexistuje, jedná se prostě jen o kombinaci dvou poruch. V současné klasifikaci MKN-10 však zařazena je a také je poměrně často diagnostikována.

Základním rysem tedy je, že je současně nebo v rozmezí několika dnů přítomna jak porucha nálady, tak schizofrenní příznaky. Nadměrně radostná (manická) nálada je tak doprovázena zvýšeným sebevědomím, megalomanickými bludy, nekritičností. Naopak depresivní nálada zde bývá doprovázena autoakuzačními bludy, dále hlasy, které mohou navádět k sebevraždě, sebevražednými myšlenkami apod.

Důležité je, že jsou zde přítomny i poruchy struktury myšlení – nesouvislé myšlení, neologismy, ambivalence, manýrování a další.

Rozdíly oproti schizofrenii: schizoafektivní porucha začíná spíše ve vyšším věku, většinou akutně. Efekt léčby je většinou rychlý, prognóza spíše příznivá. Nejsou negativní psychotické příznaky. Jsou zde afektivní příznaky splňující kritéria pro poruchu nálady.

Léčba spočívá hlavně ve farmakoterapii – základem jsou antipsychotika druhé generace, z antidepresiv SSRI.

Další články
Close

Posttraumatická stresová porucha

Posttraumatická stresová porucha je úzkostnou poruchou, jejíž příznaky se objevují do šesti měsíců od prožití traumatické události rozměru katastrofy. Může se jednat o živelnou pohromu (u...