halucinace

porucha vnímání – falešný vjem něčeho, co ve skutečnosti neexistuje. V praxi se nejčastěji setkáváme s halucinacemi zrakovými (vidiny) a sluchovými (hlasy nebo jiné zvuky). Halucinace jsou časté u psychotických poruch, při intoxikacích drogou, při poškození mozku