Panická porucha [TEST]

Panická ataka představuje náhlý záchvat strachu nebo nepohody doprovázený alespoň čtyřmi z následujících příznaků:

 • Bušení srdce
 • Pocení
 • Třes
 • Nemožnost se pořádně nadechnout
 • Pocit dušení se
 • Bolest na hrudi
 • Nevolnost
 • Závratě
 • Prožitek nereálnosti okolí
 • Znecitlivění nebo mravenčení v určité části těla
 • Návaly horka nebo chladu
 • Obava ze ztráty kontroly nebo ze zešílení
 • Strach ze smrti

Pokud jsou přítomny méně než čtyři příznaky, hovoříme o neúplné panické atace.

Abychom mohli mluvit o panické atace, je třeba, aby příznaky dosáhly vrcholu během 10 minut od chvíle, kdy si je dotyčný začne poprvé uvědomovat.

1.Kolik úplných nebo i neúplných panických atak jste prožili v průběhu minulého týdne?
2.Pokud byly v průběhu minulého týdne přítomny úplné nebo i neúplné ataky, jak moc stresující ve chvíli, kdy byly přítomny?
3.Jak moc jste se v průběhu minulého týdne obávali, že u vás dojde k atace? Můžete popsat úroveň strachu ve spojení s komplikacemi, které by ataka v dané situaci přinesla (mohly by být signálem pro okolí, že trpíte tělesnou nebo duševní nemocí, nebo by vás mohla uvést do sociálně nepřijatelných situací).
4.Došlo v průběhu minulého týdne k nějakým situacím, kterým jste se snažili vyhnout z důvodu strachu z možné panické ataky? Mohlo se jednat například o cestování hromadnou dopravou, návštěvu kina, cestování tunely nebo přes mosty, nakupování v obchodních centrech, dále se mohlo jednat o různé davové akce nebo naopak situace, ve kterých jste byli zcela osamotě.
5.Byly v průběhu minulého týdnu nějaké aktivitiy (např. fyzické cvičení, sex, horká koupel nebo sprcha, pití kávy, sledování vzrušujícího filmu), kterým jste se raději vyhnuli, protože jste při nich prožívali podobné tělesné vjemy jako u panické ataky? Nebo jste se báli, že se tímto způsobem ataka vyvolá?