psychoanalytické terapie adlerovská terapie existenciální terapie terapie zaměřená na člověka Gestalt terapie interpersonální terapie expozice a terapie zaplavením behaviorální terapie kognitivní terapie systemické terapie na řešení zaměřená terapie a narativní terapie integrativní terapie na tělo zaměřené terapie hypnoterapie

Psychoterapii je poměrně obtížné definovat právě pro velkých počet různých směrů, na které se dělí. Uvádí se, že je jich na 400. Avšak tyto směry mají jedno společné – dosahování změn u klienta díky tomu, co se děje mezi klientem a terapeutem. Existuje také množství definic, jednou z nich je, že psychoterapie znamená léčebné působení…

Nejlepší psychoterapeut neexistuje. Každý psychoterapeut vám může něco nabídnout. Nabízíme zde několik faktorů, které vám mohou pomoci v rozhodování: 1) vaše zakázka Máte potíže ve vztahu nebo s kolegou v práci nebo potřebujete poradit, jak zvládat jiné náročnější situace? Vám by mohlo pomoci například jen poradenství, tedy několik málo setkání s terapeutem. Nebo máte dlouhodobé…