Závislost na alkoholu [TEST]

Ohodnoťte poslední měsíc.

Obtěžovaly vás během posledního měsíce opakovaně některé z následujících nepříjemných myšlenek nebo obrazů?

1.Považujete se za normálního konzumenta alkoholu? Normálním máme na mysli, že pijete méně nebo stejně jako většina lidí.
2.Stalo se vám už někdy, že jste večer konzumoval/a alkohol, na druhý den se probudil/a a měl/a jste problém vzpomenout na některé úseky toho večera?
3.Projevuje vaše žena, váš muž, vaši rodiče nebo jiné blízké osoby obavy ohledně vaší konzumace alkoholu nebo si na ni stěžují?
4.Můžete si bez potíží po jednom nebo dvou alkoholických nápojích říci dost a dál už v dané situaci nepít?
5.Cítil/a jste někdy pocity viny týkající se vašeho pití?
6.Myslí si vaši přátelé nebo příbuzní, že konzumujete alkohol v běžné míře?
7.Jste schopni přestat s pitím, kdykoliv si zamanete?
8.Docházel/a jste někdy mezi Anonymní alkoholiky?
9.Dostal/a jste se někdy do rvačky pod vlivem alkoholu?
10.Vyvolalo někdy vaše pití problémy nebo hádky mezi vámi a vaší ženou nebo vaším mužem nebo vašimi rodiči nebo mezi vámi a jinou blízkou osobou?
11.Požádala někdy v minulosti vaše žena nebo váš muž nebo jiný příbuzný odborníka o radu kvůli vašemu pití?
12.Ztratil/a jste někdy v minulosti přátele kvůli vašemu pití?
13.Dostal/a jste se někdy do problémů ať už ve škole nebo v práci kvůli pití?
14.Ztratil/a jste někdy práci kvůli pití?
15.Vyhnuli jste se někdy svým povinnostem, své rodině nebo práci po dobu dvou a více dnů, protože jste v ty dny zrovna popíjeli?
16.Pijete často před polednem?
17.Bylo vám někdy diagnostikováno poškození jater, popř. cirhóza?
18.Zažil/a jste někdy v návaznosti na intenzivní pití delirium tremens? Nebo prostě stav, kdy jste měl/a vidiny, hlasy a výrazný třes?
19.Požádal/a jste někdy o pomoc kvůli vašemu pití?
20.Byl/a jste někdy hospitalizován/a v nemocnici kvůli alkoholu?
21.Byl/a jste někdy hospitalizován/a na psychiatrii kvůli alkoholu?
22.Kontaktoval/a jste někdy psychiatrické zařízení, nebo šli jste někdy za lékařem, sociálním pracovníkem nebo duchovním kvůli emocionálnímu problému, který souvisel s alkoholem?
23.Byl/a jste někdy vyšetřován/a nebo vězněn/a pro řízení pod vlivem alkoholu?
24.Byl/a jste v minulosti vyšetřován/a na policii nebo kolikrát jste se dostal/a do policejní cely v souvislosti s požíváním alkoholu?