Domácí násilí [TEST]

1.Jak často vám partner fyzicky ubližuje?
2.Jak často vás partner znevažuje a nadává vám?
3.Jak často vám partner vyhrožuje násilím?
4.Jak často na vás partner křičí?