OCD 2. část [TEST]

Pokud jste tak ještě neučinili, vyplňte prosím nejdříve první část testu.

Následující otázky souvisí s opakovanými myšlenkami, obrazy, nutkáními nebo chováním, na které jste odpověděli kladně v předchozí části. Když budete odpovídat, mějte na mysli poslední měsíc.

1.Kolik času asi jste průměrně věnovali každý den těmto myšlenkám nebo tomuto chování?
2.Jak moc vás stresovaly?
3.Jak moc pro vás bylo těžké je dostat pod kontrolu?
4.Jak moc vám bránily dělat určité věci, jít někam nebo být s někým?
5.Jak moc vám narušovaly vaše fungování ve škole nebo v práci, nebo jak moc komplikovaly váš rodinný nebo společenský život?