Posttraumatická stresová porucha [TEST]

Ohodnoťte poslední týden – do jaké míry jste byli obtěžováni vzpomínkami na traumatickou událost?

1.Jakékoliv připomenutí události bylo spojeno se změnou prožívání (pocity).
2.Budili jste se v noci.
3.Okolnosti vás nutily neustále myslet na událost.
4.Bývali jste podráždění a naštvaní.
5.Snažili jste se zabránit rozzlobení, když jste si vzpomněli na událost, nebo vám byla připomenuta.
6.Mysleli jste na ni, i když jste to neměli v úmyslu.
7.Cítili jste, jako by k události nedošlo nebo jako by nebyla reálná.
8.Snažili jste se vyhýbat všemu, co ji připomínalo.
9.Obrazy té události vám samovolně vyskakovaly na mysl.
10.Byli jste jako na trní a snadno jste se polekali.
11.Snažili jste se na událost nemyslet.
12.Byli jste si vědomi, že máte stále hodně pocitů vázaných na onu událost, ale nešli jste je řešit.
13.Vaše prožívání té události bylo jakoby umrtvené.
14.Uvědomili jste si, že se chováte nebo prožíváte, jako byste byli zpět v čase té události.
15.Měli jste problém usnout.
16.Zaplavovaly vás vlny pocitů týkající se té události.
17.Snažili jste se ji vymazat ze své paměti.
18.Měli jste potíže se soustředěním.
19.Jakmile vám událost něco připomnělo, začali jste se potit, bylo vám špatně, bušilo vám srdce nebo jste se nemohli pořádně nadechnout.
20.Zdálo se vám o tom.
21.Byli jste napjatí a zvýšeně bdělí.
22.Snažili jste se o události nemluvit.