Velký psychiatrický test SCL-90 [TEST]

Informace o testu: Test SCL-90 je široký psychiatrický test, který obsahuje řadu otázek. Na základě jejich odpovědí je možné určit, zda máte sklon, nebo dokonce můžete trpíte některým typem psychické poruchy. Test neurčí přímo diagnózu. Test například ukáže, že máte depresivní náladu, která se objevuje u depresí, ale i u jiných diagnóz. Podobně může odhalit například přítomnost úzkosti, která se vyskytuje jak u neurotických poruch, tak může být přítomna v podstatě u většiny duševních poruch. Doporučujeme proto brát výsledek testu orientačně, spíše abyste zjistili, jakým dalším směrem se případně orientovat.

Instrukce: Ohodnoťte posledních sedm dní včetně dneška.

1.Jste muž či žena?
2.Trpíte poměrně často bolestmi hlavy.
3.Trápí vás nervozita, neklid nebo rozechvění.
4.Napadají vás nechtěné, nepříjemné myšlenky, slova nebo nápady, kterých se nemůžete zbavit.
5.Míváte pocity na omdlení nebo závratě.
6.Trpíte ztrátou sexuálního zájmu nebo uspokojení.
7.Míváte pocit, že vás druzí kritizují
8.Míváte pocit, že někdo jiný může ovládat vaše myšlenky.
9.Míváte pocit, že druzí mají vinu na většině vašich obtíží.
10.Míváte strach, že si něco nezapamatujete nebo v případě potřeby si na to okamžitě nevzpomenete.
11.Nesnášíte povrchnosti, nedbalost a nepořádnost.
12.Dáte se snadno znepokojit nebo podráždit.
13.Pociťujete bolesti u srdce nebo na hrudníku.
14.Máte strach z otevřených prostranství (široké ulice, parky, pole).
15.Míváte pocit, že máte málo energie nebo že jste zpomalen/a.
16.Máte myšlenky na ukončení svého života.
17.Slyšíte hlasy nebo zvuky, které jiní neslyší.
18.Objevuje se u vás třes, svalové chvění v rukách, nohách.
19.Míváte pocit, že většině lidí nelze věřit.
20.Trpíte špatnou chutí k jídlu.
21.Máte blízko k pláči, snadno se rozpláčete.
22.Cítíte se plachý/á,stydlivá/a nebo nesvůj/nesvá ve vztahu k opačnému pohlaví.
23.Míváte pocit, jako byste byl/a chycen/a do pasti, zaskočen/a, přistižen/a při něčem nedovoleném apod.
24.Objevují se u vás náhlé a bezdůvodné stavy vyplašenosti, zděšení, paniky.
25.Míváte náhlé a bezdůvodné výbuchy nálad, které nemůžete ovládat.
26.Máte obavy a strach vycházet z domova.
27.Často se obviňujete.
28.Máte bolesti v kříži nebo jinde v páteři.
29.Míváte pocit, že vám něco brání dostat se z místa (ukončit práci a podobně).
30.Prožíváte pocity osamělosti, opuštění.
31.Prožíváte sklíčenost, skleslost, pocit beznaděje, máte smutnou náladu.
32.Připouštíte si nadměrné starosti.
33.Cítíte, že nemáte o nic zájem.
34.Prožíváte neurčité pocity úzkosti a strachu.
35.Vaše city jsou snadno zranitelné.
36.Víte nebo máte pocit, že druzí čtou a znají vaše tajné myšlenky.
37.Míváte pocit, že vám druzí nerozumí, nebo s vámi necítí.
38.Míváte pocit, že jsou k vám lidé nepřátelští nebo vás nemají rádi.
39.Musíte dělat vše velmi pomalu a pozorně, abyste to udělali správně.
40.Bušívá vám srdce nebo máte zrychlený tep.
41.Přepadají vás návaly na zvracení nebo míváte nevolnost od žaludku.
42.Míváte pocity méněcennosti ve srovnání s druhými.
43.Míváte bolesti svalů.
44.Míváte pocit, že druzí na vás koukají, sledují vás nebo si o vás povídají.
45.Máte potíže s usínáním.
46.Máte potřebu kontrolovat a překontrolovávat po sobě, co děláte.
47.Trápí vás nerozhodnost, rozhodujete se s obtížemi.
48.Míváte strach z cesty autobusem, vlakem nebo metrem.
49.Trápí vás pocit nedostatku vzduchu, nemůžete se zhluboka nadechnout.
50.Míváte návaly horka nebo chladu.
51.Strach vás nutí vyhnout se určitým místům, předmětům nebo činnostem.
52.Přestává vám to myslet, vypovídá vám paměť.
53.Vnímáte necitlivost nebo tupost v některých místech vašeho těla.
54.Míváte pocit knedlíku v hrdle.
55.Přepadají vás pocity beznaděje do budoucna.
56.Vedlejší myšlenky vám brání soustředit se.
57.Pociťujete slabost v některých částech vašeho těla.
58.Míváte pocity napětí a vzrušenosti.
59.Míváte pocity tíže v rukách nebo nohách.
60.Napadají vás myšlenky na smrt a umírání.
61.Přejídáte se.
62.Cítíte se nesvůj/nesvá, nejistý/á, když se na vás lidé dívají.
63.Máte myšlenky, o kterých víte, že nejsou vaše vlastní – jako by byly vloženy druhými lidmi, hypnózou, sugescí apod.
64.Máte nápady a nutkání někoho ztlouci, zranit ho nebo mu jinak ublížit.
65.Probouzíte se příliš brzy.
66.Máte nutkání opakovat tytéž úkony jako doteky, mytí se a podobně.
67.Máte neklidný nebo narušený spánek.
68.Máte touhu lámat, rozbíjet nebo jinak ničit věci.
69.Míváte nápady nebo názory, které nejsou „pro druhé“.
70.Cítíte se nesvůj/nesvá, nejistý/á mezi lidmi.
71.V návalu lidí jako ve frontě, v obchodě, v kině se cítíte nepříjemně, nejistě.
72.Pociťujete vše jako námahu.
73.Prožíváte chvilky hrůzy nebo paniky.
74.Při jídle nebo pití v přítomnosti lidí míváte nepříjemné pocity.
75.Dostáváte se do častých sporů.
76.Máte nepříjemný pocit nebo jste nervózní, když jste o samotě.
77.Druzí vám nevyjadřují dostatečné uznání za vaše úspěchy (zásluhy).
78.Přepadají vás pocity samoty, osamocenosti, i když jste mezi lidmi.
79.Míváte pocity takového neklidu, nepokoje, že nemůžete klidně sedět.
80.Cítíte, že za nic nestojíte, k ničemu nejste, nikam nepatříte.
81.Známé věci vám připadají podivné a neskutečné.
82.Máte sklony zlostně na někoho pokřikovat, křičet nebo zlostně, vztekle házet, práskat věcmi.
83.Na veřejnosti míváte strach z omdlení.
84.Napadají vás myšlenky, že vás lidé využijí nebo zneužijí, dáte-li jim příležitost či necháte-li se.
85.Míváte myšlenky sexuálního obsahu, které vás silně obtěžují nebo znepokojují.
86.Napadají vás myšlenky, že si zasloužíte potrestání za hříchy, přestupky nebo poklesky.
87.Trápí vás děsivé myšlenky nebo představy.
88.Trápí vás myšlenka, že se děje nebo že už se stalo něco vážného, nějaká změna s vaším tělem.
89.Necítíte se citově blízký/á k žádné osobě.
90.Tíží vás pocit viny.
91.Máte dojem, že s vaším myšlením, myšlenkami, rozumem není něco v pořádku.