Sociální fobie [TEST]

Ohodnoťte poslední týden

1.Máte strach z autorit.
2.Obtěžuje vás červenání se před ostatními lidmi.
3.Párty a jiné společenské akce vás děsí.
4.Vyhýbáte se kontaktu s lidmi.
5.Kritika vaší osoby vás děsí.
6.Vyhýbáte se dělání věcí před lidmi nebo mluvení s nimi z důvodu strachu nebo rozpaků.
7.Pocení před lidmi vám způsobuje nepříjemné pocity.
8.Vyhýbáte se večírkům.
9.Vyhýbáte se aktivitám, ve kterých jste středem pozornosti.
10.Děsí vás, když máte mluvit s neznámými lidmi.
11.Snažíte se vyhýbat proslovům.
12.Udělali byste cokoliv, jen aby vás nikdo nekritizoval.
13.Obtěžuje vás bušení srdce, když jste ve společnosti lidí.
14.Máte strach vykonávat nějakou aktivitu, když vás budou druzí sledovat.
15.Mezi vaše největší strachy patří, že se budete chovat nepatřičně nebo budete vypadat hloupě.
16.Snažíte se vyhýbat rozhovoru s autoritami.
17.Třes a chvění před ostatními vás obtěžují.