Vyšetřovací metody

https://www.flickr.com/photos/calliope/7694882446/
Advertisement

Zatím neexistují běžně používané metody, pomocí kterých bychom mohli například z krve diagnostikovat Alzheimerovu chorobu. Spoléháme se tedy pouze na diagnostická kritéria. Vycházíme z obecných kritérií demence a u Alzheimerovy demence je ještě nutné, aby u pozdní formy byl pouze pomalý vývoj choroby a/nebo aby postižení paměti převládalo nad postižením intelektu. Dále je nutné vyloučit všechny ostatní typy demencí.

Je důležité vyloučit jiné choroby, které by mohly Alzheimerovu demenci imitovat. Jednak pro to, že bychom je léčili jinak, a jednak proto, že v některých případech bychom mohli dosáhnout návratu k úplnému zdraví.

V prvé řadě je nutné vyloučit vaskulární demenci. To je demence, u které je příčina v „ucpaných“ cévách mozku. Tím dochází k nedostatečnému prokrvení určitých oblastí mozku. Charakteristický je pro ni nález aterosklerotických plátů na cévách a také průběh. Ten není plíživě-pozvolný, ale naopak skokový v souladu s tím, jak dochází k infarktům v mozku. Časté jsou také deprese a neurologické příznaky. Důležité jsou zde zobrazovací metody – magnetická rezonance, CT.

Dále je nutné vyloučit jiné typy demence.

Pak také některé infekční nemoci – syfilis (lues), pokročilou HIV infekci (tedy AIDS), borreliózu, nádory. Které stavy připomínající demenci jsou vyléčitelné ad integrum (zcela)? Jedná se o demenci vyvolanou naprostým nedostatkem vitamínu B3 (niacinu). Zde je přítomen i průjem a postižení kůže. V naší kultuře vzácný stav. Dále pak tzv. normotenzní hydrocefalus, kdy je problém se vstřebáváním mozkomíšního moku, který tak utlačuje mozkové komory. Projevuje se kromě demence i inkontinencí moči a poruchami chůze. Další příčinou, která se může projevovat jako demence, je subdurální hematom, který vzniká po úrazu hlavy zejména ve stáří.

Další články
Close

,,Milostné či fyzické vztahy mě prostě nezajímají“

,,Milostné či fyzické vztahy s opačným pohlavím mě prostě nezajímají“ tvrdí Jake (24) užívající léky SSRI po dlouhých 8 let. S příznaky obsedantně kompulzivní poruchy...