Zvrácený smysl pro humor projevem demence

TheArches - https://flic.kr/p/a14QY8
Advertisement

Zvrácený smysl pro humor je dle nového výzkumu jedním z prvotních příznaků demence.

Studie byla provedena na University College London (UCL). Objektem jejího zkoumání bylo 48 pacientů trpících Alzheimerovou chorobou a frontotemporální demencí (FTD) – ta postihuje oblast mozku nacházející se přímo za čelem. Výzkumníci zpracovávali dotazníky zacílené na přátele a příbuzné účastníků výzkumu. Ptali se například na to, jaký druh komedie zkoumaný subjekt preferuje – grotesku (např. Mr. Bean), satirickou komedii (např. Jistě, pane ministře), nebo absurdní komedii typu Monty Python. Výsledky výzkumu byly následně porovnány s odpověďmi 21 zdravých lidí stejné věkové kategorie.

Z výsledků výzkumu (vydaných v Journal of Alzheimer´s Disease) plyne, že všichni pacienti trpící demencí tíhnou spíše ke grotesce než k satirickému či absurdnímu humoru. Pro skupinu pacientů se specifickým typem frontotemporální demence, behaviorální variantou FTD (bvFTD), byl naopak typický zvrácený smysl pro humor. BvFTD je poněkud ojedinělou formou demence, která nesouvisí tolik se ztrátou paměti, a má spíše větší vliv na změnu osobnosti a ztrátu zábran člověka.

Při výzkumu byly použity neověřené důkazy od přátel a příbuzných pacientů s FTD. Ti měli výzkumníky informovat o posledních 15 letech života subjektů a zaznamenat nějaké zásadní změny v jejich chování. Spousta z nich uvedla, že si povšimli poněkud ,,černějšího humoru“ a že subjekty v mnoha případech považovali za vtipné nevhodné a často i poněkud tragické momenty. Příkladem je muž, který se hystericky smál, když se jeho manželka ošklivě opařila.

Bylo také zjištěno, že se pacienti s bvFTD často nepříčetně smáli každodenním situacím, jež by pro ostatní nebyly vůbec vtipné. Například špatně zaparkovanému autu nebo štěkajícímu psovi.

Vedoucí výzkumu, Dr Camilla Clarková, uvedla: ,,Protože náš smysl pro humor ovlivňuje to, jací jsme, a jak budujeme vztahy s ostatními lidmi, jsou změny toho, co nám přijde vtipné, velmi zásadní. Malé rozdíly v tom, co nám připadá legrační, nejsou pouze klíčem k vysvětlení změn v mozku. Díky proměnám pojetí běžných situací jsme navíc schopni rozlišovat mezi různými chorobami, které demenci způsobují. Smysl pro humor je tak velmi citlivým způsobem, jak odhalit demenci, protože vyžaduje působení na odlišné aspekty mozkových funkcí, jako je například řešení hádanek, emoce a sociální povědomí.“

Důležitost této studie v pomoci lékařům identifikovat a stanovit diagnózu demence byla zdůrazněna také Dr. Simon Ridley z Alzheimer´s Research UK. ,,Přestože je ztráta paměti v mnoha případech první věcí, která se nám vybaví, když slyšíme o demenci, je díky této studii zdůrazněna nutnost všímat si mnoha dalších příznaků, které mají vliv na každodenní život a na naše vztahy s okolím. Hlubší porozumění symptomům demence tak dokáže zvýšit naši schopnost stanovit včasnou a přesnou diagnózu.“

Studie se samozřejmě zaměřila na změny smyslu pro humor. Pokud jste tedy vždy měli poněkud zvrácenější smysl pro humor, není důvod se obávat. Na rozdíl od vašich přátel, kteří se s ním musí vypořádat.

Zdroj: iflscience.com

Překlad: Petra Stočková

 

 

 

Další články
Close

5 nejnávykovějších látek na světě – co dělají drogy s naším mozkem?

Které drogy jsou nejnávykovější? Otázka se zdá být jednoduchá, avšak odpověď na ni závisí na tom, koho se ptáte. Z pohledu různých výzkumníků je míra...