Akutní a přechodné psychotické poruchy

https://flic.kr/p/8AQdzj
Advertisement

Akutní a přechodné psychotické poruchy jsou charakteristické rychle vznikajícími a měnícími se psychotickými příznaky.

Od prvního výskytu příznaků – bludů, halucinací a nesrozumitelné řeči – do jejich plného rozvoje neuplynou více než dva týdny. V diagnostice je proto nutné vyloučit jiné poruchy s podobnými příznaky – například delirium, intoxikaci drogami, mánii apod.

Jedná se o poruchy, které se často vyskytují v adolescenci nebo v rané dospělosti. Další velký výskyt je u žen v šestinedělí. Často jsou tyto stavy vyprovokovány stresem a nadměrnou zátěží. Prognóza bývá poměrně dobrá, je ale zvýšené riziko sebevraždy hlavně u mladších osob.

Akutní polymorfní psychotická porucha bez příznaků schizofrenie

Pro tuto poruchu je typické velmi rychlé změny příznaků ze dne na den, nebo i během dne. Halucinace a bludy však musí trvat vždy aspoň několik hodin. Dále se setkáváme s bouřlivou emotivitou, popleteností nebo změnou pohyblivosti. Porucha by neměla trvat déle než tři měsíce.

Akutní polymorfní psychotická porucha s příznaky schizofrenie

Jedná se v podstatě o předchozí poruchu, jen je zde po většinu doby trvání stavu přítomen alespoň jeden obecný příznak schizofrenie. Ten však netrvá déle než měsíc, jinak by se jednalo o schizofrenii.

Akutní schizoformní psychotická porucha

Jedná se v podstatě o náhle vzniklé příznaky, které splňují kritéria schizofrenie až na to, že trvají kratší dobu než jeden měsíc. Na rozdíl od  polymorfní poruchy s příznaky schizofrenie zde není rychlá proměnlivost příznaků, emoční bouře, popletenost, ani změny pohyblivosti.

Léčba

Hospitalizace je nutná ve většině případů. Z léků se užívají antipsychotika a benzodiazepiny. Pokud se porucha objevila jako následek stresu, je nutná psychoterapie, hlavně jako prevence dalšího opakování.

Další články
Close

Sociální fobie mi ničila život, pak přišla změna

Sociální fobie mi ničila život, dokud jsem nenašel jediné pokojné místo Jakýkoli lidský kontakt byl pro mě složitý, měl jsem sebevražedné sklony. Pak jsem si...