Akutní a přechodné psychotické poruchy

https://flic.kr/p/8AQdzj
Advertisement

Akutní a přechodné psychotické poruchy jsou charakteristické rychle vznikajícími a měnícími se psychotickými příznaky.

Od prvního výskytu příznaků – bludů, halucinací a nesrozumitelné řeči – do jejich plného rozvoje neuplynou více než dva týdny. V diagnostice je proto nutné vyloučit jiné poruchy s podobnými příznaky – například delirium, intoxikaci drogami, mánii apod.

Jedná se o poruchy, které se často vyskytují v adolescenci nebo v rané dospělosti. Další velký výskyt je u žen v šestinedělí. Často jsou tyto stavy vyprovokovány stresem a nadměrnou zátěží. Prognóza bývá poměrně dobrá, je ale zvýšené riziko sebevraždy hlavně u mladších osob.

Akutní polymorfní psychotická porucha bez příznaků schizofrenie

Pro tuto poruchu je typické velmi rychlé změny příznaků ze dne na den, nebo i během dne. Halucinace a bludy však musí trvat vždy aspoň několik hodin. Dále se setkáváme s bouřlivou emotivitou, popleteností nebo změnou pohyblivosti. Porucha by neměla trvat déle než tři měsíce.

Akutní polymorfní psychotická porucha s příznaky schizofrenie

Jedná se v podstatě o předchozí poruchu, jen je zde po většinu doby trvání stavu přítomen alespoň jeden obecný příznak schizofrenie. Ten však netrvá déle než měsíc, jinak by se jednalo o schizofrenii.

Akutní schizoformní psychotická porucha

Jedná se v podstatě o náhle vzniklé příznaky, které splňují kritéria schizofrenie až na to, že trvají kratší dobu než jeden měsíc. Na rozdíl od  polymorfní poruchy s příznaky schizofrenie zde není rychlá proměnlivost příznaků, emoční bouře, popletenost, ani změny pohyblivosti.

Léčba

Hospitalizace je nutná ve většině případů. Z léků se užívají antipsychotika a benzodiazepiny. Pokud se porucha objevila jako následek stresu, je nutná psychoterapie, hlavně jako prevence dalšího opakování.

Další články
Close

Somatoformní poruchy

Somatoformní poruchy představují různorodou a poměrně častou skupinu poruch, které mají společné promítání psychických potíží do tělesných příznaků. Tento mechanismus promítání je u lidí poměrně rozšířený,...