Akutní intoxikace a opilost

https://flic.kr/p/7Kj61M
Advertisement

I když to nemusí být na první pohled patrné, alkohol působí na organismus a psychiku tlumivě. V první fázi dochází k uvolnění nálady, živější emotivitě a zvýšené fyzické aktivitě. To vše je dáno tím, že jsou alkoholem utlumeny přirozené brzdící mechanismy. Proto lidé, kteří běžně působí chladně a kontrolují své chování, vlivem alkoholu „roztávají“, stávají se srdečnějšími a upřímnějšími. Při pokračování požívání alkoholu v další fázi však dochází k dalšímu útlumu, ospalosti, při vysokých dávkách se může rozvinout až bezvědomí.

Samotné ovlivnění činnosti organismu chemickou látkou označujeme jako intoxikaci. Opilost (ebrieta) je vlastně souhrn projevů této intoxikace. Pokud tedy vidíme opilého člověka, můžeme o něm říci, že je intoxikován alkoholem.

Množství alkoholu v těle se dříve udávalo v takzvaných promile (‰). Dnes se uvádí v gramech alkoholu na litr krve. V praxi to však žádnou změnu neznamená, protože se stále jedná o jednu tisícinu, stejně jako u promile. My se budeme z historických důvodů držet stále označení promile.

Projevy intoxikace v závislosti na množství alkoholu v organismu
Při tzv. excitačním stadiu, tedy při 1-1,5‰ je patrná zvýšená sebedůvěra, hovornost, mimika je živější, je snazší navazování kontaktů a vztahů, člověk zapomíná na své problémy.

Při hladině 1,5-3‰ (narkotické stadium) se snižuje kritičnost, dotyčný hůře ovládá své projevy, může se u něj objevit verbální i brachiální agresivita nebo naopak hluboký smutek. Mohou se zvýraznit sebevražedné myšlenky. Po tělesné stránce je patrné zčervenání v obličeji, zarudnutí spojivek, jsou patrné nekoordinované pohyby, problémy s udržením rovnováhy, objevuje se dvojité vidění.

Pokud je hladina vyšší než 3 promile, mluvíme o komatózním stadiu, ve kterém převládá celkový útlum, ospalost, dochází k oslabení základních reflexů. To je problém, pokud dotyčný zvrací, nemusí zvládnout zvratky vykašlat a tak se udusí. Povoluje se dále napětí svěračů, což má za následek pomočení a pokálení. Vidíme spíše bledý obličej, rozšířené na osvit špatně reagující zornice. Dýchání je zpomalené, nepravidelné. Dotyčného je velký problém přivést ke kontaktu, mnohdy nestačí ani bolestivé podněty.

Při ještě vyšších hladinách se prohlubuje útlum, dýchání je slabší. Intoxikovaný je v přímém ohrožení života, proto je nutné zajistit okamžitou lékařskou pomoc.

Tolerance
Zvýšená tolerance k alkoholu znamená, že k vyvolání opilosti jsou třeba vyšší dávky alkoholu. S tím se setkáváme u lidí, kteří začínají pít alkohol ve větších množstvích. Dochází u nich k „vytrénování“ systému enzymů, který alkohol odbourává.

Pokud dotyčný pokračuje úspěšně v kariéře alkoholika, postupně dochází v důsledku zničení jater k výraznému poklesu tolerance. To znamená, že opilost se dostavuje již při minimálních dávkách alkoholu, který vlastně nemá být čím odbourán.

K častým otázkám na téma intoxikace:

Jaké množství alkoholu je vlastně obsaženo v jednotlivých nápojích?
Pokud jde o pivo, zde procento alkoholu neodpovídá stupňům. V klasické desítce jsou asi 4% alkoholu, což v půl litru piva odpovídá asi 20 gramů alkoholu. Ve dvanáctce je cca 5% alkoholu. V případě vína je obsah alkoholu asi 10-15%, což v jednom deci odpovídá 10-15 gramů alkoholu. U tvrdého alkoholu (např. vodce) najdeme v jednom velkém panáku (0,4 deci) při 40% obsahu asi 12-13 gramů alkoholu.

Za jak dlouho se odbourá alkohol z krve – kalkukačka online!!!
Alkohol se v organismu odbourává rychlostí 0,1-0,2 promile za hodinu. Odbourávání alkoholu nelze nijak urychlit!

Je rozdíl v opilosti mezi muži a ženami?
Je. Obecně řečeno, ženám stačí pro dosažení stejného stupně opilosti nižší dávky alkoholu. Je to dáno jejich pomalejším metabolismem. Dále pokud muž o hmotnosti 90 kg a žena o hmotnosti 50 kg vypijí každý jednoho panáka, pak pro ženu je to kvůli téměř o polovinu nižší hmotnosti dávka skoro dvojnásobná. U žen se tedy rychleji dostavují příznaky opilosti a také déle přetrvávají.

Co dělat když najdete člověka v hluboké opilosti?
Zjistěte, jestli má zachovány základní životní funkce, tj. jestli dýchá a má hmatatelný pulz. Doporučujeme volat linku 112 nebo spíše 155 a pokud nejsou přítomna žádná zranění (zejm. páteře apod), uložit jej do stabilizované polohy.

Je možné kombinovat alkohol s léky?
Kombinaci alkoholu s léky zásadně nedoporučujeme! Dochází při ní často k poklesu tolerance k alkoholu. Tím stačí pro vyvolání těžké intoxikace jen menší množství alkoholu. Léky, které zvyšují účinek alkoholu jsou zejména: anxiolytika a hypnotika (léky na zklidnění a podporu spánku), antihistaminika (léky pro alergii), opiáty (léky proti bolesti), starší antidepresiva a antipsychotika a další.

Je dále známo, že alkohol ovlivňuje účinek celé řady léků. Nemusí to být jen uvedené psychiatrické léky. Výrazně například mění působení léků užívaných při cukrovce (antidiabetika), při vysokém tlaku (antihypertenziva), léků proti srážení krve (warfarin).

Další články
Close

Látka podobná taurinu obnoví kognitivní funkce

Dle nových testů dokáže sloučenina podobná látce v energetických nápojích zbavit mozek amyloid beta plaku. Ten se v mozku hromadí v počátečních fázích Alzheimerovy choroby. Vědci...