24. března 2015 se let číslo 9525 aerolinek Germanwings zřítil ve Francouzských Alpách. Zemřelo všech 144 pasažérů na palubě a šest členů posádky. V následujících dnech po nehodě vyšetřovatelé začali podezřívat pilota letu, Andrease Lubitze, že s letadlem záměrně havaroval. Jakmile vyšlo najevo, že Lubitz se léčil na deprese, objevily se otázky, zda piloti rovněž…

Nová studie ukazuje, že antidepresiva – zejména SSRI – užívaná v průběhu druhého nebo třetího trimestru gravidity, téměř zdvojnásobují riziko rozvoje poruch autistického spektra (ASD) u narozeného dítěte. Ve studii vyšlo také najevo, že samotná deprese u matky zvyšuje pravděpodobnost výskytu ASD u dítěte, přestože zde je riziko rozvoje nižší. „Z multivariantní analýzy jsme zjistili,…

Úzkosti a deprese patří mezi závažné duševní problémy. Výrazně narušují prožívání člověka a v určitých situacích mohou být velmi nebezpečné. Jak v případě úzkostí, tak depresí existuje široká plejáda léčebných možností, které se liší účinností u jednotlivých lidí. Překvapivé však je, že někteří výzkumníci doporučují řešit tyto psychické stavy nízkými dávkami halucinogenních drog. Ačkoliv může…

V našem těle se nachází desetkrát více bakterií než buněk vlastního těla. Je tedy zřejmé, že tyto mikroorganismy mají vliv na fungování našeho těla, a to i poměrně zásadním způsobem. Mezi naším organismem a bakteriemi v něm existuje velmi komplexní vztah. Výzkumníci zjistili, že určité kmeny probiotických bakterií mohou mírnit úzkost a podporovat paměť. Po…

V rozvinutých zemích spotřeba antidepresiv v posledních 15 letech výrazně stoupla. Které země ale patří mezi jejich největší konzumenty? Informace zobrazené v infografice pochází z hlášení OECD „Health at Glance“. To se zaměřilo na porovnání spotřeby antidepresiv v rozvinutých zemích. Z těchto čísel není možné jednoduše vyvozovat, že by byl jeden národ více zachmuřenější než…

Dospělí vyššího věku, kterým dělá problémy test paměti – tzv. Memory Binding Testem (MBT) – mají zvýšené riziko rozvoje amnestické formy mírné kognitivní poruchy a demence. Naznačil to nový výzkum. „Jako memory binding označujeme proces spojování vzpomínek. Představa je taková, že u lidí s Alzheimerovou demencí je problém právě ve spojování vzpomínek,“ říká neurolog Richard B….

Zapomeňte na penicilin. Vyhoďte počítač. Odložte svůj smartphone. A zahoďte i ten krajíc chleba. Přichází jeden z největších vynálezů, které kdy byly vymyšleny. Tímto oznamujeme, že největším úspěchem lidstva je skromná hra zvaná Tetris. Trochu přeháníme, samozřejmě, ale ukazuje se, že hra vytvořená v roce 1985 v Rusku, dokáže kromě zahnání nudy pomoci i v jiných oblastech. Již byl…

Fototerapie je terapeutickou metodou využívající jasného světla. Má svůj význam zejména v léčbě tzv. sezónní deprese, tedy deprese, která se většinou objevuje v období podzimu a zimy, kdy se zkracuje den. Světlo dopadající na sítnici oka ovlivňuje produkci melatoninu, což je hormon, který má vliv na cirkadiánní rytmy našeho organismu. Cirkadiánní rytmus jednoduše řečeno znamená,…

Laicky označovaná jako „elektrošoky“ má své nenahraditelné místo i v dnešní psychiatrii. I přes řadu pověr, které se k této metodě váží, je často jediným způsobem, jak zachránit život dotyčného. Elektrokonvulzivní terapii (EKT) nabízíme pacientům po vyčerpání všech jiných možností léčby. Typickou situací je, když zkoušíme již několikátou kombinaci antidepresiv a jiných léků a u…

psychoanalytické terapie adlerovská terapie existenciální terapie terapie zaměřená na člověka Gestalt terapie interpersonální terapie expozice a terapie zaplavením behaviorální terapie kognitivní terapie systemické terapie na řešení zaměřená terapie a narativní terapie integrativní terapie na tělo zaměřené terapie hypnoterapie

Psychoterapii je poměrně obtížné definovat právě pro velkých počet různých směrů, na které se dělí. Uvádí se, že je jich na 400. Avšak tyto směry mají jedno společné – dosahování změn u klienta díky tomu, co se děje mezi klientem a terapeutem. Existuje také množství definic, jednou z nich je, že psychoterapie znamená léčebné působení…

Nejlepší psychoterapeut neexistuje. Každý psychoterapeut vám může něco nabídnout. Nabízíme zde několik faktorů, které vám mohou pomoci v rozhodování: 1) vaše zakázka Máte potíže ve vztahu nebo s kolegou v práci nebo potřebujete poradit, jak zvládat jiné náročnější situace? Vám by mohlo pomoci například jen poradenství, tedy několik málo setkání s terapeutem. Nebo máte dlouhodobé…

Kognitiva jsou látky, jejichž posláním je zlepšování kognitivních funkcí – pozornost, učení, paměť apod. Tyto kognitivní funkce jsou zejména postiženy u demencí. Existuje vícero demencí, v praxi se nejčastěji setkáváme s Alzheimerovou chorobou a vaskulární demencí. Kognitiva jsou látky, které má smysl vzhledem k mechanismu účinku podávat pouze u Alzheimerovy choroby. U Alzheimerovy choroby podáváme…

Neuron je specializovanou buňkou, která je základní jednotkou mozkové tkáně. Neuronů je v mozku asi 100 miliard (100 000 000 000). Zjednodušeně řečeno, každý neuron se skládá ze dvou částí – z buněčného těla a výběžku (tzv. axonu). Výběžek slouží k předávání signálu dalšímu neuronu. Na těle neuronu se nachází speciální výběžky – označované jako…

Farmakoterapie znamená, že léčíme za pomoci léků, tedy farmak. Jedná se o látky ovlivňující psychické funkce prostřednictvím ovlivnění funkce mozku. Psychofarmaka můžeme rozdělit dle účinku do následujících skupin: Antipsychotika – používají se k léčbě psychotických příznaků například u schizofrenie Antidepresiva – zlepšují náladu a další příznaky depresivního syndromu Anxiolytika – působí proti úzkosti Stabilizátory nálady…

Vnímání je aktuální odraz reality v našem vědomí zprostředkovaný senzorickými receptory. Na periferní část receptoru působí podnět, který vyvolá vzruch. Vzruch je veden do mozku, kde v příslušné oblasti vyvolá počitek. Současně působí více podnětů, vzniká tedy více počitků. Ty se integrují s minulou zkušeností a vzniká komplexní vjem. PORUCHY VNÍMÁNÍ, KT. NEJSOU PATICKÉ: 1. smyslové klamy 2….

Vědomí je charakterizováno následujícími funkcemi: vigilita (bdělost) – odpovídá kolísání stavu vědomí v rozmezí bdělého stavu, odráží funkci retikulární formace lucidita (jasnost) – je dána schopností uvědomění si sebe sama a svých vnitřních mentálních stavů kapacita (rozsah) – míra schopnosti vnímat události a jevy, které se odehrávají kolem nás idiognoze – schopnost přiřadit obsah vědomí k našemu…

Pozornost je aktivní zaměření našeho vědomí. Z hlediska použití vůle: volní = záměrné soustředění mimovolní = v podstatě orientační reakce protivolní = zaměřování pozornosti, i když se ji snažíme odpoutat Atributy pozornosti: vytrvalost (tenacita) = schopnost podržet jedno zaměření pozornosti na delší dobu soustředění (koncentrace) = schopnost zaměřit se na určitý objekt a všechno ostatní potlačit rozsah…

Myšlení = proces zprostředkovaného a zevšeobecněného poznání skutečnosti. Myšlení se uskutečňuje pomocí představ a pojmů. 1. PORUCHY FORMY MYŠLENÍ poruchy dynamiky myšlení útlum myšlení= zpomalení myšlenkových procesů bradypsychismus = zpomaleny i ostatní psych. funkce – bradylogie s dlouhými pauzami mezi slovy a dlouhými latencemi do odpovědi záraz myšlení mutizmus = myšlení probíhá dál, je porucha řečové…