Co je to psychoterapie

Advertisement

Psychoterapii je poměrně obtížné definovat právě pro velkých počet různých směrů, na které se dělí. Uvádí se, že je jich na 400. Avšak tyto směry mají jedno společné – dosahování změn u klienta díky tomu, co se děje mezi klientem a terapeutem. Existuje také množství definic, jednou z nich je, že psychoterapie znamená léčebné působení psychologickými prostředky. To by mělo být záměrné a plánovité, tedy k psychoterapii, jak ji chápeme my, bychom neměli řadit například povídání s kamarádem apod.

Cílem psychoterapie navodit změnu u klienta. Tato změna by měla umožnit klientovi lépe fungovat v dané situaci. Popřípadě psychoterapie může pomoci klientovi problematickou situaci změnit. V každém případě efekt psychoterapie by se měl projevit v myšlení klienta, v jeho emocích a prožívání, v chování, v sebepojetí apod.

Na které psychické potíže můžeme psychoterapii využít?

V podstatě na všechny, ale s různou mírou úspěšnosti. Dobrých výsledků můžeme dosáhnout u závislostí, poruch nálady, neurotických poruch, somatoformních poruch, poruch osobnosti. U psychotických poruch (např. schizofrenie) má zatím psychoterapie většinou pouze doplňkový charakter. Stejně tak je tomu například u demencí. Velký význam má psychoterapie zejména u vztahových potíží.

Další články
Close

Antidepresiva v těhotenství asociována se zvýšeným rizikem autismu

Nová studie ukazuje, že antidepresiva – zejména SSRI – užívaná v průběhu druhého nebo třetího trimestru gravidity, téměř zdvojnásobují riziko rozvoje poruch autistického spektra (ASD)...