Demence

https://flic.kr/p/vncbBF
Advertisement

Demence je označením pro chorobný stav, který je charakteristický úbytkem paměti a dalších kognitivních funkcí (intelektu, pozornosti a motivace). Přítomny mohou být také poruchy ostatních nekognitivních funkcí, zejména chování.

Demence mohou být

 • primární – vznikají „samy od sebe“ – např. Alzheimerova choroba
 • sekundární – ty vznikají na základě jiného chorobného stavu – např. následkem infekce mozku, nádorů, aterosklerózy apod.

Abychom mohli u dotyčného člověka mluvit o demenci, musí být splněna všechna následující kritéria:

A) musí být přítomno postižení paměti a zároveň dalších kongitivních funkcí

 • pokles paměti je nejnápadnější při učení se novým informacím
  • mírná demence: pokles paměti je na překážku denním činnostem, ale není ještě tak závažný, aby znemožňoval soběstačný život
  • středně těžká demence: vážný handicap pro soběstačný život, nejsou schopni si vybavit zákl. informace o místě, kde se nacházejí
  • těžká demence: úplná neschopnost vštípit si do paměti nové informace, není schopen rozpoznat ani blízké příbuzné
 • pokles dalších kognitivních funkcí– úpadek úsudku, myšlení…
  • mírná demence: zhoršení výkonu v denním životě ale ještě není závislý na druhých
  • středně těžká demence: nedovoluje jedinci fungovat v denním životě bez pomoci jiných osob
  • těžká demence: nedostatek nebo úplné chybění srozumitelných představ

B) povědomí o postředí je zachováno po dobu dostatečně dlouhou k tomu, aby bylo možné jednoznačně prokázat příznaky kritéria A. Jinými slovy není přítomna rychle postupující zmatenost charakteru deliria apod.

C) musí být přítomen nejméně  jeden z následujících příznaků:

 1. emoční labilita
 2. podrážděnost
 3. apatie
 4. obhroublost ve společenském vystupování

D) kritérium A průkazné alespoň po dobu 6 měsíců

Poznámka: u demence na rozdíl od mentální retardace dochází k poklesu kognitivních funkcí až poté, co již byly dostatečně vytvořeny. U retardace naopak ani nedojde k jejich dostatečnému vývinu.

Další články
Close

Jak na zubní kazy? Pomůže lék na Alzheimerovu chorobu!

Výzkumníci objevili účinný způsob, jakým lze znovu navrátit krásu zkaženým zubům. Jak toho lze docílit? Pomocí léku určenému k léčbě Alzheimerovy choroby vědci dokázali spravit zubní...