Deprese není jedna, toto onemocnění má tři podtypy

Motortion Films - Shutterstock
Advertisement

Deprese postihne každého 5. člověka. Přestože na zmínky a informace o této nemoci narážíme denně, lámou si lékaři hlavu s její diagnózou. Deprese je totiž nemocí s mnoha tvářemi. Výzkumný tým z the Neural Computational Unit v Okinawě se na tento jev zaměřil. Dle jejich vyjádření se lékaři při diagnostice řídí odpověďmi pacientů ve standardizovaných dotaznících, což je nejen poněkud subjektivní, ale i nic neříkající zpětnou vazbou.

Příznaky a projevy deprese jsou různorodé a léky SSRI určené k její léčbě (selektivní inhibitory zpětného vychytávání serotoninu) nedokážou pomoci všem pacientům. Kvůli tomu se vědci zamýšlejí nad možností existence několika různých typů deprese. Určení a probádání jednotlivých typů nemoci je přitom pro úspěšnou léčbu jejich pacientů zcela zásadní.

Profesor Kenji Doya spolu se svým týmem doufá, že objasní podstatu diagnostiky deprese jako takové. Výzkum započal shromážděním dat o depresi s využitím statistické analýzy, aby výzkumníci odhalili vzorce, které jim dříve nebyly známy. Závěrečná studie, vydaná v Scientific Reports, je souhrnem odpovědí z dotazníků, lékařských záznamů a snímků mozku z magnetické resonance. Celkem se jedná o 78 oblastí mozků 67 pacientů trpících depresí a 67 zdravých osob. Každý ze subjektů byl posouzen co se týče 3000 měřitelných hodnot.

Analýza zkoumající všechny tyto údaje odhalila určité shluky odpovídající 3 typům deprese. Ty se mezi sebou lišily co se týče přítomnosti/absence traumatu prožitého v dětství. Dále je odlišovaly vzorce funkční spojitelnosti mezi pravým angulárním gyrem (část mozku související s prostorovou orientací, pamětí a pozorností) a aspekty povědomí o sobě samém.

Pacienti, u nichž byla odhalena zvýšena činnost angulárního gyra, a kteří si prožili trauma v dětství, vykazovali příslušnost k typu deprese, který na léčbu léky SSRI nereaguje. Zbylé dva typy nemoci (skupina bez zvýšené spojitelnosti a lidé bez traumatu v dětství) reagovali na léčbu těmito léky. Není však jasné, do které z kategorií by spadali pacienti, kteří trauma v dětství zažili, ale nebyla u nich odhalena zvýšená spojitelnost.

Jedná se o zcela unikátní výzkum upozorňující na fakt, že existuje více druhů tohoto onemocnění a je tedy třeba uzpůsobit léčbu na míru každému pacientovi. Je však třeba zaměřit se na tento fenomén důkladně a provést dodatečné výzkumy.

Zdroj: iflscience.com

Překlad: Bc. Petra Stočková

 

Další články
Close

Jak se vypořádat se sezónní afektivní poruchou?

Severní polokouli čeká zima, což s sebou přináší komplexní depresivní onemocnění. To ovlivňuje náladu, spánek a chuť k jídlu. Když se podzim stává brzkou zimou, vše se...