Disociativní poruchy

https://flic.kr/p/3hQtgj
Advertisement

Disociativní poruchy jsou poměrně vzácné, proto se o nich zmíníme pouze okrajově. Jedná se o stavy oddělení (disociace) vzpomínek, pocitů, identity nebo tělesných pohybů od vědomého prožívání a ovládání. Disociace tedy znamená, že část našeho prožívání se dostává mimo naši vědomou kontrolu – do nevědomí. Děje se tak obvykle v reakci na dlouhodobý stres. Porucha často představuje dramatické vyjádření životní nespokojenosti. Dříve se v této souvislosti používal termín hysterie, který je však zprofanován a jeho laická podoba původnímu významu neodpovídá. Důležité je, že disociační porucha nevzniká vědomě ani úmyslně. Ač ji vyvolá dotyčný sám, vědomě o tom neví. Často se pak neprávem stává terčem nařčení, že simuluje.

Mezi disociativní poruchy řadíme více stavů, zde zmíníme nejčastější:
disociativní amnézie – dotyčný si nepamatuje na nedávné události traumatizující nebo stresující povahy. Tato porucha paměti není způsobena poškozením mozku
disociativní poruchy motoriky a citlivosti – jedná se o poruchy pohyblivosti nebo citlivosti končetin v reakci na stresující události. Typickým příkladem je obrna, kvůli které dotyčný projde velkým množstvím různých tělesných vyšetření, avšak všechna vykazují normální stav. Teprve až potom se dostane k psychiatrovi nebo podstoupí psychologické vyšetření, které odhalí pravděpodobnou příčinu.
disociativní křeče – často připomínají epileptický záchvat, avšak neurologické vyšetření (zejm. EEG) epilepsii opakovaně vyloučí. Dalším rozdílem oproti epileptickému záchvatu je, že zde dotyčný neztrácí vědomí a pokud dojde k pádu, pak nedojde ke zranění.
mnohočetná porucha osobnosti. Tato porucha je charakterizována přítomností dvou a více osobností u jednoho člověka. V daném okamžiku je přítomna vždy jen jedna osobnost, která nemá přístup ke vzpomínkám druhé osobnosti. Nemůže si tak vybavit některé události z minulosti. Také vzorce chování jedné osobnosti se liší od osobnosti druhé. Literárním zpracováním této poruchy je román Podivný případ Dr. Jekylla a pana Hyda. Mnohočetná poruchy osobnosti je často laicky zaměňována za schizofrenii, tak však představuje naprosto odlišné onemocnění.

Další články
Close

Kdy nastávají nejlepší léta našeho života?

Napadne vás někdy, že nejlepší léta vašeho života vás minula a neměla ani tu slušnost vám to dát vědět? Říká se, že život začíná po...