Do kterého ze 4 osobnostních typů patříte právě vy?

Victoria 1/Shutterstock
Advertisement

Existuje tvrzení, že každý člověk je jedinečný. No, nemusí tomu být úplně tak, jak je patrné z nové studie. Dle jejích výsledků lze každého člověka žijícího na naší planetě zařadit do jednoho ze 4 osobnostních typů.

Výzkumníci z Northwestern University zkoumali pozoruhodných 1,5 milionu lidí, kteří měli za úkol vyplnit on-line dotazníky. Pro posouzení osobnosti zkoumaných vědci využili 5 známých povahových rysů, tzv. velkou pětku psychologie. Patří mezi ně extroverze (dominance, upovídanost a společenská povaha), neuroticismus (predispozice k obavám a vzteku), otevřenost k novým zážitkům, ochota (sklon k vycházení s lidmi a souhlasu s nimi) a svědomitost.

Za pomoci zvláštního algoritmu výzkumníci nejprve rozdělili účastníky výzkumu do 16 skupin a až poté do menšího počtu 4 uskupení. S výsledky, k nimž došli, mohou nakládat poskytovatelé péče o duševní zdraví a případně i zaměstnavatelé.

 

O které 4 typy se jedná?

První skupina je nazvána ,,průměrný typ” a patří do ní většina z nás. Průměrní lidé jsou dle vedoucího výzkumu, Luise Amarala, vcelku extrovertní a neurotičtí i poněkud svědomití a ochotní. Nejsou však příliš otevřeni novým věcem a zážitkům.

Dalším osobnostním typem je ,,odměřený typ” lidí – jedná se o introvertnější osoby než v případě předchozího typu povahy. Ti, kteří patří mezi odměřené jedince, nejsou nakloněni novým věcem, ani nejsou neurotičtí. Vykazují jisté známky ochoty, souhlasnosti a svědomitosti; a co se týče emoční úrovně, jsou spíše stabilní.

Třetím typem osobnosti jsou ,,vzory”. Jedná se o osoby, které nevykazují známky neuroticismu; jedná se o extroverty s otevřenou myslí a výraznou svědomitostí. Tito lidé jsou nakloněni novým nápadům a představují dobré vůdce.

Do poslední skupiny byli zařazeni lidé, s nimiž byste pravděpodobně do kontaktu přijít nechtěli. Jedná se o ,,samostředné jedince”, kteří jsou mimořádně extrovertní, avšak neotevření novým nápadům a zážitkům a o svědomitosti a ochotě nelze mluvit.

Obáváte se toho, že byste mohli patřit do posledního osobnostního typu? Není důvod k panice – výzkumníci dodávají, že se naše povahy v průběhu života vyvíjejí. Může se tedy stát, že se později v životě dostaneme do jiné ze skupin, než kam jsme patřili v mládí.

 

Zdroj: iflscience.com

Překlad: Bc. Petra Stočková

Další články
Close

Stabilizátory nálady

Stabilizátory nálady neboli thymoprofylaktika jsou látky, které působí pro mánii nebo depresi aniž by vyvolaly přesmyk do opačné polarity. Lithium je vůbec nejdéle používaným preparátem...