Jak už název napovídá, u této poruchy jsou přítomny jak úzkostné, tak depresivní příznaky. Žádný z nich však není vyjádřen natolik, abychom mohli diagnostikovat jednoznačně úzkostnou poruchu nebo klasickou depresivní poruchu. Tato porucha je v klasifikaci řazena mezi neurotické poruchy, ne poruchy nálady. S pacienty trpícími touto poruchou se buď nesetkáváme, nebo se s nimi…

Panická porucha patří mezi časté a přitom poměrně závažné poruchy. Hlavní projevem jsou záchvaty výrazné úzkosti (tzv. panické záchvaty neboli ataky), které nejsou spojeny se žádnou konkrétní situací a nelze jej předvídat – přichází nečekaně. Tím se liší od fobií, když záchvat úzkosti je vyvolán konkrétním podnětem. Záchvat úzkosti trvá většinou do půl hodiny a…

Fobie patří mezi nejčastější neurotické poruchy. Fobie jsou charakteristické tím, že v kontaktu s určitým podnětem dochází k prožití výrazného strachu. Úplně nejčastější jsou tzv. specifické fobie. Jedná se o fobie vázané na určité objekty nebo situace. Jsou tak časté, že většina lidí je považuje za normální a pomoc odborníka ve většině případů nevyhledá. Specifické fobie…

Cyklotymii a dystymii řadíme mezi trvalé poruchy nálady. Trvalé znamená, že příznaky musí být přítomny alespoň dva roky. Jen pro srovnávní – u deprese trváme na dvou týdnech. Cyklotymie jedná se trvalou poruchu nálady, pro kterou je charakteristické kolísání (cyklování) nálady. Nálada tedy kolísá od depresivní k hypomanické. Důležité je, propad nálady nesmí být natolik…

Člověk, u kterého se vyskytují pouze manické fáze bez jediné následné deprese, je spíše raritou, než pravidlem. Porucha, u které dochází ke střídání depresivních a manických fází, se označuje jako bipolární afektivní porucha. Dříve se jí říkalo maniodepresivní psychóza (nebo jen maniodeprese), kdy „maniodepresivní“ asi vystihuje podstatu nemoci lépe, zatímco „psychóza“ však nemá s poruchami…

Sedativa jsou látky, které navozují sedaci – zklidňují. Hypnotika jsou látky, které vyvolávají spánek. Většina běžně používaných sedativ ve vyšších dávkách navozuje spánek. Proto se sedativa a hypnotika často uvádí společně. I. generace hypnotik zahrnovala barbituráty a nebarbiturátová léčiva. Barbituráty (např. fenobarbital, pentobarbital apod.) však byly zatíženy řadou rizik a nežádoucích účinků. Velmi snadno se…

Informace o testu: Test SCL-90 je široký psychiatrický test, který obsahuje řadu otázek. Na základě jejich odpovědí je možné určit, zda máte sklon, nebo dokonce můžete trpíte některým typem psychické poruchy. Test neurčí přímo diagnózu. Test například ukáže, že máte depresivní náladu, která se objevuje u depresí, ale i u jiných diagnóz. Podobně může odhalit například…

Panická ataka představuje náhlý záchvat strachu nebo nepohody doprovázený alespoň čtyřmi z následujících příznaků: Bušení srdce Pocení Třes Nemožnost se pořádně nadechnout Pocit dušení se Bolest na hrudi Nevolnost Závratě Prožitek nereálnosti okolí Znecitlivění nebo mravenčení v určité části těla Návaly horka nebo chladu Obava ze ztráty kontroly nebo ze zešílení Strach ze smrti Pokud jsou přítomny…

1. Máte za sebou v minulosti epizody deprese? Epizoda deprese znamená, že po dobu alespoň dvou týdnů jste měli abnormálně depresivní náladu a nebyli jste schopni normálně pracovat. Nebo jste byli schopni pracovat, ale stálo vás to velkou námahu. Dále musely být přítomny alespoň 4 z následujících příznaků: Ztráta zájmu a potěšení ve většině aktivit Změna hmotnosti…

Nejedná se o nemoci, ale o extrémně vystupňované povahové a charakterové rysy, které vedou k poruchám sociální adaptace. Počátek poruch se dá vystopovat již v dětství a definitivní podoby nabývá v dospělosti. PARANOIDNÍ PORUCHA OSOBNOSTI – povaha málo společenská, nedůtklivá, vztahovačná, s malým smyslem pro humor – překrucují neutrální gesta a poznámky druhých lidí, cítí v…

Alzheimerova demence patří mezi nejčastější demence vůbec. Představuje až 60% všech demencí. Uvádí se, že ve věku 65 let trpí touto formou demence asi 3% populace. Na každých dalších 5 let věku připadá dvojnásobný výskyt. U Alzheimerovy choroby rozlišujeme dvě formy: forma s časným začátkem se objevuje před 65. rokem život a mívá rychlejší průběh…

Přesný mechanismus vzniku není zcela ještě znám. Víme dost o procesech, které se při této chorobě dějí v mozku. Nevím však, jak všechny tyto chorobné změny zastavit a zvrátit. Bylo zjištěno, že u Alzheimerovy demence dochází ke změnám v mozku. Ty se týkají jak buněk (neuronů), tak i prostorů mezi nimi. V okolí neuronů dochází…

Zatím neexistují běžně používané metody, pomocí kterých bychom mohli například z krve diagnostikovat Alzheimerovu chorobu. Spoléháme se tedy pouze na diagnostická kritéria. Vycházíme z obecných kritérií demence a u Alzheimerovy demence je ještě nutné, aby u pozdní formy byl pouze pomalý vývoj choroby a/nebo aby postižení paměti převládalo nad postižením intelektu. Dále je nutné vyloučit…

Hlavním příznakem deprese je chorobně smutná (depresivní) nálada. Tato nálada se většinou nedá zlepšit vnějšími událostmi a trvá minimálně dva týdny. Často je možné vysledovat její kolísání, např. ráno může být horší a k večeru se postupně zlepšovat. Jindy může mít nálada opačný charakter – ráno je o něco lepší, zatímco s přibývající únavou a blížícím…

Při diagnostice deprese se evropská psychiatrie opírá o tzv. Mezinárodní klasifikaci nemocí – MKN-10. V USA existuje obdoba označovaná jako DSM-V. V klasifikaci MKN jsou uvedeny všechny existující psychické poruchy a také hlavně kritéria, pomocí kterých můžeme tyto poruchy diagnostikovat. O depresi můžeme tedy z hlediska MKN mluvit, jsou-li splněna následující kritéria: A) musí být přítomny alespoň 2…