Nejprve je přítomna počáteční fáze. Pro tu je charakteristické, že hlavním motivem je zde dosažení úlevy, uvolnění, zlepšení společenského kontaktu. Nemusí zde docházet k opilosti, pití je však stále častější a pravidelnější. Následuje plynulý přechod do varovné neboli prodromální fáze. Zde alkohol nepředstavuje vítanou příležitost, ale již drogu, která je pro dotyčného nutností. Ten je…

Ženy a alkohol Téma závislosti žen na alkoholu není často otevírané, my jej však považujeme za nutné zmínit kvůli určitým odlišnostem oproti mužům. Obecně samozřejmě platí, že vyšší riziko alkoholismu je u žen, které mají narušené vztahy (s manželem, s příbuznými, s kamarádkami), nestálé zaměstnání nebo je jejich zaměstnání neuspokojuje. Riziko je vyšší u žen,…

Odvykací stav neboli také stav z odnětí se rozvíjí, nemá-li člověk závislý na alkoholu alkohol k dispozici. Odvykací stav může mít rozličné podoby. Někdy může být tak nenápadný, že jej ani nezpozorujeme, jindy může být tak výrazný, že bezprostředně ohrožuje život člověka. Jelikož na alkoholu vzniká psychická i fyzická závislost, i odvykací stav může mít…

Delirium tremens Delirium obecně je porucha vědomí. Nejedná se o bezvědomí, při kterém vědomí po určitou dobu zcela chybí, ale o změnu obsahu vědomí. Při deliriu je v popředí snové prožívání reality, dotyčný s ní není v plnohodnotném kontaktu, naopak jsou často přítomny halucinace, na které pak reaguje. Delirium může vzniknout jako projev závažného odvykacího…

Jak léčit odvykací stav? Pokud se jedná o mírný odvykací stav spojený s nevolností a mírným třesem, který se objevil u člověka nepožívajícího velká množství alkoholu, pak často není třeba ani odborné pomoci. Pokud jsou příznaky výraznější, je přítomen velký třes, nevolnost, zvracení, pocení, vysoký tlak, nestabilita, pak je nutné zajistit odbornou pomoc. Rozvíjí-li se…

Jaké jsou možnosti léčby? Léčba může probíhat ambulantně, tedy za kontrol v psychiatrické ambulanci, nebo ústavně, tedy za hospitalizace. Ambulantní léčba Ambulantní léčba znamená docházení do psychiatrické ambulance. Buď se může jednat o psychiatra pro dospělé, nebo o psychiatra specializujícího se vyloženě na léčbu závislostí v tzv. AT (alkohol a jiné toxikomanie) ambulanci. Frekvence setkávání…

Léky představují pouze doplňkovou možnost léčby a samy o sobě člověka ze závislosti „nevytáhnout“, pokud on sám nebude motivovaný. Mohou však snižovat chuť na alkohol nebo vyvolávat velmi nepříjemné stavy po požití alkoholu. Antabus (účinná látka disulfiram) je asi nejznámějším lékem. Antabus je předepisován psychiatrem a užívá se většinou dvakrát týdne – tableta se rozpustí…

Psychotické poruchy neboli psychózy představují širokou skupinu poruch, pro které je charakteristické narušení vnímání (jsou přítomny halucinace) a myšlení (jsou přítomny nevývratná přesvědčení, tedy bludy). Typickým příkladem psychotického onemocnění je schizofrenie. Psychotické příznaky se však mohou rozvinout také jako následek dlouhodobého abusu (zneužívání) psychotropní návykové látky. V případě alkoholu se rozvíjí většinou až po letech…

Stejně jako může být u deprese nálada patologicky pokleslá, stejně tak může být i patologicky nadnesená, veselá. V případě nadměrně veselé nálady mluvíme o tzv. mánii. Mánie je odborný termín, který nemá nic společného např. s pyromanií apod. Mánie pro nemocného představuje poměrně lákavý stav, kterého se bude chtít jen těžko zbavit – proto je…

Ohodnoťte poslední měsíc. Obtěžovaly vás během posledního měsíce opakovaně některé z následujících nepříjemných myšlenek nebo obrazů?

Pokud jste tak ještě neučinili, vyplňte prosím nejdříve první část testu. Následující otázky souvisí s opakovanými myšlenkami, obrazy, nutkáními nebo chováním, na které jste odpověděli kladně v předchozí části. Když budete odpovídat, mějte na mysli poslední měsíc.