Jak si vybrat psychoterapeuta

Advertisement

Nejlepší psychoterapeut neexistuje. Každý psychoterapeut vám může něco nabídnout. Nabízíme zde několik faktorů, které vám mohou pomoci v rozhodování:

1) vaše zakázka

Máte potíže ve vztahu nebo s kolegou v práci nebo potřebujete poradit, jak zvládat jiné náročnější situace? Vám by mohlo pomoci například jen poradenství, tedy několik málo setkání s terapeutem.

Nebo máte dlouhodobé nebo vážné potíže? Možná jste dostali doporučení k psychoterapii od svého psychiatra? Zde patrně bude třeba více setkání a bude třeba i hlubší práce.

2) cena

Cena hraje samozřejmě významnou roli, protože terapeutických setkání bývá většinou více než jedno. V České republice buď terapii proplácí vaše zdravotní pojišťovna, nebo si ji platíte sami. V případě, že „chcete jít na pojišťovnu“, musí mít vybraný terapeut s vaší pojišťovnou uzavřenou smlouvu.

Další možností je přímá platba terapeutovi. Výše platby se u nás pohybuje cca od 400 do 1000Kč za sezení, které trvá většinou 40-60 minut. Výhodou je zejména možnost získání dřívějšího termínu.

Pokud máte spíše vztahové potíže, můžete ještě využít partnerských a manželských poraden. Ty jsou většinou dotovány příslušným městem, ve kterém se nachází. Nevýhodou je však právě specializace téměř výhradně na vztahovou problematiku.

3) doporučení a reference

Pokud vám dal doporučení váš psychiatr nebo jiný odborník, doporučujeme se jej držet. Můžete si také udělat názor na základě názorů ostatních lidí z různých internetových diskuzních fór. Zde však musíte brát v úvahu, že hodnocení je málokdy zcela objektivní – vaše osobní setkání nic nenahradí.

4) váš pocit

Je-li vám terapeut nesympatický, neztrácejte s ním čas. Základním předpokladem pro úspěch psychoterapie je vzájemná důvěra. V případě, že vám na terapeutovi něco vadí, neostýchejte se mu to říci.

A na koho si dát pozor?

1) léčitelé

Pojem „léčitel“ je velmi široký. Mezi léčiteli se jistě nachází lidé, kteří jsou schopni dobře pomoci, nachází se však mezi nimi i řada šarlatánů. Pokud na vás působí nedůvěryhodně, vyhněte se jim. Pokud po vás chtějí, abyste přestali docházet ke svému lékaři nebo psychiatrovi, vyhněte se jim.

Pokud po vás chtějí vysoké částky peněz, rovněž se jim vyhněte.

2) terapeuti úzce provázaní s určitou náboženskou skupinou nebo vyznáním

Nemusí se jednat přímo o sektu. Stačí, aby byl terapeut vyznavačem určité víry a dával to svému okolí najevo. Zde může být jeho pomoc limitována jeho náboženskými přesvědčeními, která si třeba ani neuvědomuje. Vyžaduje-li po vás terapeut určité rituály nebo modlitby, raději se mu vyhněte.

3) koučové

Koučů je dnes obrovské množství. Můžeme je chápat jako poradce, za kterými přijdeme spíše s lehčími tématy než se zásadními a dlouhotrvajícími problémy. Chtějte vědět, jaké má kouč vzdělání, jak dlouho pracuje v oboru, kolika lidem pomohl apod.

Další články
Close

Deprese není jedna, toto onemocnění má tři podtypy

Deprese postihne každého 5. člověka. Přestože na zmínky a informace o této nemoci narážíme denně, lámou si lékaři hlavu s její diagnózou. Deprese je totiž...