Jak vzniká Alzheimerova demence?

https://www.flickr.com/photos/zeissmicro/16230681994/
Advertisement

Přesný mechanismus vzniku není zcela ještě znám. Víme dost o procesech, které se při této chorobě dějí v mozku. Nevím však, jak všechny tyto chorobné změny zastavit a zvrátit.

Bylo zjištěno, že u Alzheimerovy demence dochází ke změnám v mozku. Ty se týkají jak buněk (neuronů), tak i prostorů mezi nimi.

V okolí neuronů dochází k hromadění patologického materiálu, který se v mozku zdravého člověka nevyskytuje. Z takzvaného amyloidového prekurzorového proteinu vznikají po rozštěpení enzymy zvanými „sekretázy“ tzv. beta-peptidy (bílkoviny). Beta-peptidy jsou za normálních okolností rozpustné, tedy se nehromadí, ale rychle se rozkládají. U Alzheimerovy choroby se však nachází jiné sekretázy, než obvykle. Tyto chorobně pozměněné sekretázy rovněž štěpí amyloidový prekurzorový protein, avšak ne na normální beta-peptidy. Jejich činností vznikají dlouhé beta-peptidy, které rozpustné nejsou a které se hromadí v tkáni mozku. Takto dlouhé beta-peptidy se začínají spojovat do sítě, která se označuje jako beta-amyloid. Beta-amyloid krystalizuje za vzniku dalších útvarů označovaných jako alzheimerovské plaky. V mozku člověka trpící Alzheimerovou chorobu tedy nalézáme tyto alzheimerovské plaky. Proč jsou tak důležité? Protože v jejich bezprostřední blízkosti probíhá zánět a odumírají neurony.

Změny však probíhají i uvnitř samotných neuronů. Zde dochází k hromadění tzv. neurofibrilárních uzlíků. Ty rovněž způsobují zánik neuronů, tentokrát tedy zevnitř.

U Alzheimerovy choroby dochází k řadě dalších změny. Například bylo zjištěno, že do neuronů vtéká obrovské množství vapníkových iontů. To má za následek aktivaci řady enzymů a tím pádem opět zánik neuronů. Dále dochází k postižení systému neurotransmiterů, zejména k nedostatečné tvorbě a nadměrnému odbourávání acetylcholinu. Zvýšeně se odbourává dopamin, což vede ke vzniku volných kyslíkových radikálů dále poškozujících mozek.

Další články
Close

Fobie

Fobie patří mezi nejčastější neurotické poruchy. Fobie jsou charakteristické tím, že v kontaktu s určitým podnětem dochází k prožití výrazného strachu. Úplně nejčastější jsou tzv. specifické...