Kdy je naše sebeúcta na pomyslném vrcholu?

Mayrum - Shutterstock
Advertisement

Sebeúcta, tedy subjektivní posouzení vlastní hodnoty, se mezi lidmi značně liší. Často se mění i z hodiny na hodinu, ze dne na den. I z tohoto důvodu se sebeúcta stala tématem četných psychologických výzkumů, jedním z nich je výzkum vydaný v Psychological Bulletin. Výzkumníci se v tomto případě zaměřili na podchycení toho, jak se naše pojetí sebeúcty v průběhu života mění.

Průměrná míra sebeúcty narůstá mezi 4. a 11. rokem života a až do 15 let věku zůstává poněkud stabilní. Od této doby do přibližně 30 let výrazně narůstá. Období mezi 30. a 60. narozeninami je obdobím pomalejšího nárůstu lidské sebeúcty, přičemž právě 60. narozeniny jsou pověstným vrcholem našeho vlastního vnímání sebe sama.

Výzkumný tým z univerzity v Bernu (Švýcarsko) se zaměřil na zhodnocení platnosti a relevantnosti stovek studií zaměřených na pojetí sebeúcty, z nichž se předmětem výzkumu stalo 175 článků, 15 dizertačních prací a 1 kapitola knihy. Celkově všechny posuzované studie zkoumaly 164 868 osob zapojených do dlouhodobých výzkumů. Sebeúcta subjektů studií byla ,,měřena“ minimálně 2x během období 6 měsíců a do studií byly zapojeny osoby různých národností, pohlaví a věku.

Přestože rozpětí bylo široké, nelze vztáhnout výsledky celoplošně na každého z nás. Život každého člověka je jedinečný a nelze tudíž porovnávat osobu ze země zmítané válkou a člověka z relativně liberální společnosti. Na formování osobnosti se podílí nespočet různých faktorů, které ovlivňují nejen daného jedince, ale i jeho vnímání sebeúcty. Přesto však lze vypozorovat určité vzorce, které se v mnoha případech opakují.

Data získaná z výzkumu odporují typickému vnímání, že se sebeúcta oslabuje v období 4-8 let věku dítěte, protože v této době dochází k vnímání rozdílů mezi ideálním a skutečným já. Další období věku člověka, dospívání, je samo o sobě chaotickou životní etapou. Obecně však lze z výsledků studie vyvodit, že v tomto období se člověku dostává nezadržitelného nárůstu sebeúcty.

Vaše vlastní sebeúcta však nemusí odpovídat hodnotám, ke kterým dospěli výzkumníci podílející se na této studii. Jedná se totiž o zcela subjektivní fenomén a u každého z nás se liší. Mimo jiné je běžné vnímat sebeúctu podle úspěchů ostatních lidí. Pokud však někdo svoji hodnotu vnímá nepřetržitě jako nízkou, může to mít až zničující dopad na jeho osobnost. Každý z nás má totiž svoji cenu a pokud je vaše sebeúcta nízká, nezoufejte – nejste sami.

Zdroj: iflscience.com

Překlad: Bc. Petra Stočková

Další články
Close

Látka podobná taurinu obnoví kognitivní funkce

Dle nových testů dokáže sloučenina podobná látce v energetických nápojích zbavit mozek amyloid beta plaku. Ten se v mozku hromadí v počátečních fázích Alzheimerovy choroby. Vědci...