Léčbou alkoholismu lze u člověka odhalit HIV

Kateryna Kon/Shutterstock - iflscience.com
Advertisement

Desítky let šlapeme viru HIV na paty. Nezáleží na tom, jak účinné jsou protiléky, protože dokud nedokážeme úspěšně vytáhnout lenivý HIV virus z tajných skrýší v těle, účinky léčby se nedostaví. Ačkoli se tento cíl zdá být nedosažitelný, pokus s dostupným lékem ukazuje první známky úspěchu.

Jedná se o disulfiram (Antabus), jehož účel použití je úplně jiný, a to léčit alkoholismus. Pokud totiž požijete alkohol při užívání tohoto léku, zažijete spoustu odporných, odrazujících vedlejších účinků, například zvracení, bušení srdce a bolest na hrudi.

Před několika lety však skupina vědců začala testovat řady léků ve snaze zjistit, jestli najdou takový, jenž by mohl přimět virus HIV vystoupit ze svého úkrytu; nebo zda dokáží odhalit takzvané latentní (skryté) zásobárny, které unikají protilékům i invazi imunitního systému. Disulfiram se ukázal být tím pravým, což už bylo nějakou dobu známým faktem díky FDA, a vědělo se, že je to bezpečný pomocník, protože disulfiram lékaři používali k léčbě závislosti na alkoholu a kokainu u pacientů nakažených AIDS.

Stále není známo, jak disulfiram působí na HIV. Studie v laboratoři však potvrdily, že je tato látka schopna ,,zneškodnit“ skrytý virus HIV prostým nahlodáním za účelem reduplikace. Jakmile jsou částice znovu produkovány, mohou být vyčmuchány imunitním systémem, nebo vybranými látkami, což vede k vyčerpávání těchto problematických zásobáren viru. Tato kombinovaná strategie je známá pod pojmem ,,kopni a znič“. Přestože existuje široká škála potenciálních léků, žádný z nich dosud nenapomohl dlouho očekávanému vyléčení.

I když byl disulfiram použit při pokusu v roce 2012, nezdál se být efektivním v napadání skrytých ložisek viru. Ta se sice mírně smrskla co do velikosti, ale nárůst replikace viru nebyl statisticky významný. Naděje však zůstává, jak se zdá být podpořeno studií, které se zúčastnilo 30 pacientů a jež podporuje dojem, že je schopna aktivovat HIV replikaci u postižených pacientů.

Jak bylo uveřejněno v The Lancet HIV, měli pacienti nákazu pod kontrolou užíváním protiléků, ale zároveň byli podrobeni léčbě třemi různými dávkami disulfiramu v průběhu pouhých tří dnů. I tak krátký režim se ukázal být efektivní při zvýšení množství genetického materiálu viru detekovaného v pacientech, přičemž se nedostavily žádné vedlejší účinky. Vědci však musí potvrdit, že jsou pozorované účinky způsobeny reaktivací skrytých ložisek. Doufejme, že experimenty větších rozměrů budou brzo uskutečněny, abychom zjistili více, a pokud se podaří objevit účinnou ničivou látku, kterou lze zapojit do ,,nakopnutí“ viru, budeme snad na cestě za objevením léčby.

Zdroj: iflscience.com

Překlad: Petra Stočková

Další články
Close

Diagnostika deprese

Při diagnostice deprese se evropská psychiatrie opírá o tzv. Mezinárodní klasifikaci nemocí - MKN-10. V USA existuje obdoba označovaná jako DSM-V. V klasifikaci MKN jsou...