Naše očekávání zkreslují vnímání okolního světa

https://flic.kr/p/3X4pL5
Advertisement

Svět kolem nás není takový, jaký se na první pohled zdá. Naše vnímání reality je totiž snadno oklamatelné různými předsudky, očekáváními a domněnkami. Tomu, jak je vnímání klamáno očekáváním toho, co uvidíme, se snažila přijít na kloub nová studie. Výzkumníci tentokrát provedli řadu experimentů a došli k tomu, že lidé vnímají činy ostatních osob tak, jak očekávají, že se budou odehrávat. Skutečnost se nezdá být tím, na co by se naše vnímání zaměřovalo.

Výzkumníci tento jev vysvětlují tím, že lidé (stejně jako ostatní primáti) vyhodnocují chování ostatních jedinců jako účelné a směřující k nějakému cíli. Jinými slovy předpokládáme, že většinově se nějak chováme, abychom dosáhli určitého cíle a došli k němu ideálně tou nejjednodušší cestou. Ve skutečnosti to však tak nefunguje.

,,Primáti vyhodnocují chování jako účelné a očekávají, že i ostatní budou vykonávat určité činnosti tak, aby se jim zadařilo,“ sdělil autor studie, Matthew Hudson. ,,Tento fenomén je mezi psychology rozšířený, avšak o jeho podstatě toho příliš nevíme.“

Studie byla spolu s výsledky vydána v časopise Proceedings of the Royal Society B. Psychologové pořádající související výzkum otestovali, zda vnímáme spíše to, co očekáváme, než to, co skutečně vidíme před sebou. Výzkumu se zúčastnilo celkem 85 osob, které sledovaly video zachycující člověka natahujícího se přes stůl, aby uchopil míč. Po skončení videa měli účastníci výzkumu na dotykové obrazovce naznačit trajektorii pohybu ruky člověka z videa.

Výsledky byly interpretovány následovně: vnímání toho, co lidé pozorovali, bylo založeno spíše na očekávaném pohybu ruky než na jejím skutečném pohybu. Dle výzkumníků lze z tohoto odvodit, že naše očekávání a předpoklady výrazně ovlivňují skutečné vnímání okolního světa.

Dopad tohoto zkreslení reality se projevuje i v sociálních vazbách člověka. ,,Předně to poukazuje na fakt, že si lidé vytvářejí prognózy toho, jak se ostatní budou chovat. Rovněž můžeme říci, že vnímáme chování a jednání jiných osob ve světle našeho vlastního očekávání.“

 

Zdroj: iflscience.com

Překlad: Bc. Petra Stočková

Další články
Close

Ostatní anxiolytika

Buspiron je nebenzodiazepinové anxiolytikum, které nemá sedativní účinky. Buspiron působí na podobném principu jako moderní antidepresiva. Výhodou tedy je, že na něm nevzniká závislost, nevýhodou...