Porucha ADHD souvisí s nadmíru kritickými rodiči

Nick Kenrick - https://flic.kr/p/kp2GiD
Advertisement

Vyšší míra kritiky souvisí s přetrváváním příznaků, tvrdí studie

WASHINGTON – U mnoha dětí s poruchou pozornosti s hyperaktivitou (ADHD) dochází ke zmírnění příznaků v průběhu dospívání, avšak některých se to netýká. Jedním z mnoha důvodů, proč se tak děje, může být dle výzkumu publikovaného Americkou psychologickou asociací neustálá kritika ze strany rodičů.

 ,,Důležitým fenoménem, kterému je třeba lépe porozumět, je proč u některých dětí příznaky ADHD ustupují během dospívání, ale u některých k tomu nedochází. Bylo zjištěno, že u dětí s poruchou ADHD, k nimž byli rodiče velmi kritičtí, je ústup příznaků méně pravděpodobný,“ řekla Erica Musser, Ph.D., vedoucí studie a zastupující profesorka psychologie Floridské mezinárodní univerzity. Studie byla publikována v Journal of Abnormal Psychology.

Musser s kolegy zkoumala po dobu tří let vzorek 388 dětí trpících poruchou ADHD a 127 dětí, které ji nemají, a to včetně jejich rodin. Z dětí s poruchou ADHD bylo celkem 69 % chlapců, 79 % bělochů a 75 % pocházelo z domácností s oběma rodiči. Výzkumníci během této doby měřili změny v projevech ADHD včetně míry kritiky pocházející od rodičů a kvalitu jejich emocionálních vztahů.

Rodiče byli požádáni, aby mluvili o vztahu se svým dítětem po dobu pěti minut bez přerušení. Následně experti tyto nahrávky ohodnotili z hlediska míry kritiky (spíše z pohledu krutých, negativních tvrzení o dítěti než jeho chování) a nadměrného emocionálního citu k dítěti (extrémní ochranitelské pocity). Měření proběhlo dvakrát s odstupem jednoho roku.

Pouze přetrvávající kritika ze strany rodičů (její vysoká míra v obou měřeních, ne pouze v jednom) souvisela s přetrváváním příznaků ADHD u dětí. ,,Novým zjištěním je, že děti s ADHD, jejichž rodiny byly kritičtější, nezažili obvyklý pokles v projevech této poruchy a místo toho u nich přetrvávaly běžné symptomy doprovázející ADHD,“ řekla Musser.

Zatímco tato zjištění naznačují spojení mezi přetrvávající kritikou rodičů a symptomy ADHD, neznamená to nutně, že jedna z těchto věcí způsobuje druhou, řekla Musser. ,,Z našich výsledků nemůžeme vyvodit, že by kritika byla příčinou přetrvávání symptomů,“ uvedla. ,,Zásah vedoucí ke snížení rodičovské kritiky by mohl vést ke zmírnění projevů ADHD. Jiné snahy o zmírnění příznaků ADHD by také mohly vést ke snížení rodičovské kritiky, čímž bychom dosáhli větší pohody v rodině.“

Zdroj: apa.org

Překlad: Petra Stočková

 

 

Další články
Close

Antidepresiva mě zachránila a zlepšila můj život

Přestože antidepresiva, konkrétně  SSRI, nemusí být vhodnými léky pro každého. Mně přinesly úlevu ve chvíli, kdy byl můj život ovládán úzkostí. Připadá mi to jako hřejivá...