Poruchy intelektu

https://flic.kr/p/8gSvQU
Advertisement

Inteligence je obecná psychická schopnost adaptovat se na nové problémy a podmínky života.

Inteligenční kvocient = obdržený výsledek / očekávaný výsledek dle stat. průměru x 100

Nadprůměrné IQ > 110 bodů. Lehký nadprůměr (110 – 120), zjevný (120 – 120) a vysoký (130 – 140)
Průměr = 90 – 110 bodů
Podprůměr = 70 – 90
Ment. retardace < 70:
– lehká: 50 – 69
– středně těžká: 35 – 49
– těžká: 20 – 34
– hluboká: < 20

Poruchy intelektu:

1. MENTÁLNÍ RETARDACE
= nedostatečný rozvoj intelektu
– malá schopnost pochopit a vysvětlit relativně jednoduché věci; neschopnost uvědomit si hrozící nebezpečí, které je pro jiné lidi snadno viditelné a zřejmé; úzký, jednostranný způsob přemýšlení a reprodukování; nedostatek kritičnosti; neschopnost abstrakce; operování pouze slyšenými a naučenými soudy

LEHKÁ MENTÁLNÍ RETARDACE
– odpovídá mentálnímu věku 9 – 12 let.
– většinou úplná nezávislost v osobní péči a v praktických dovednostech → jsou vychovatelní a vzdělavatelní.

STŘEDNĚ TĚŽKÁ MENTÁLNÍ RETARDACE
– 6 – 9 let, nestálost nálady, nemotorní, potřebují podporu již při mírných zátěžích
→ vychovatelní ale nevzdělatelní

TĚŽKÁ MENTÁLNÍ RETARDACE
– 3 – 6 let, často závažné organ. postižení CNS
→ jen minimálně vychovatelní, nevzdělatelní

eretické formy = disruptivní chování – neklid a agresivita → risperidon, olanzapin, quetiapin
torpidní formy – netečnost, nezájem

HLUBOKÁ MENTÁLNÍ RETARDACE
– pod 3 roky, inkontinentní, nekomunikativní

SYNDROM „IDIOT SAVANT“
– krajně disproporcionálně rozvinutý intelekt

Etio:

  • hereditární faktory (poruchy metabolismu, m. Down)
  • časné alterace embryonálního vývoje
  • těhotenské a perinatální problémy
  • somatické choroby
  • zevní prostředí, psychosoc. vlivy

2. DEMENCE
= pokles až ztráta intelektových schopností, které již byly přiměřeně vyvinuty – tj. už od 3. – 4. roku života (jistě od 18.)

Vyšetření: abstrakce, přísloví, paměť, orientace, MMSE

Dif. dg: D (drogy, léky), E (endokrinopatie), M (metabolické poruchy), E (epilepsie), N (nutriční poruchy), T (tumory a traumata), I (intoxikace, infekce), A (anoxie, ateroskleróza)

Demence jako syndrom:

  • základní příznaky = porucha intelektu, paměti, orientace, myšlení, učení, úsudku
  • vedlejší příznaky = citová plochost nebo nestálost, patické nálady, snížení etických a morální norem
Další články
Close

Antidepresiva vítězí v boji s premenstruačním syndromem

Nový výzkum přichází s myšlenkou, že selektivní inhibitor zpětného vychytávání serotoninu (SSRI), lék sertralin (Zoloft, Pfizer Inc), může pomoci ulevit od premenstruační dysforické poruchy (PMDD)...