Poruchy osobnosti

https://flic.kr/p/jEZcT
Advertisement

Nejedná se o nemoci, ale o extrémně vystupňované povahové a charakterové rysy, které vedou k poruchám sociální adaptace. Počátek poruch se dá vystopovat již v dětství a definitivní podoby nabývá v dospělosti.

PARANOIDNÍ PORUCHA OSOBNOSTI
– povaha málo společenská, nedůtklivá, vztahovačná, s malým smyslem pro humor
– překrucují neutrální gesta a poznámky druhých lidí, cítí v nich pohrdání vlastní osobou
– za svá práva velmi bojují, ale nedostává se jim pochopení pro pocity a práva druhých – nikdy nepřiznají vlastní pochybení

SCHIZOIDNÍ PORUCHA OSOBNOSTI
– nejeví zájem o citové vztahy, nedávají najevo své emoce (kt. jsou někdy nevypočitatelné), nemají přátele, ke chvále a kritice bývají lhostejní
– navenek působí jako podivíny, kteří se mohou projevovat bizarními nápady. Bývají nepraktičtí, těžko se přizpůsobují konvencím

DISOCIÁLNÍ PORUCHA OSOBNOSTI
– nejnebezpečnější povahová odchylka od normy
– jako recidivisté se opakovaně dopouštějí trestné činnosti – jsou nepoučitelní v přesvědčení, že příští trestný čin již provedou tak dokonale, že nebudou dopadeni
– neprožívají pocit viny
– lhostejní k citům druhých osob, zcela chybí empatie
– jako rodiče často týrají děti
– projevuje se už v dětství – krádeže, záškoláctví, šikana…
– nedodržují zákony, dokonce proti nim vystupují
– agresivita i při řízení mot. vozidla

EMOČNĚ NESTABILNÍ PORUCHA OSOBNOSTI
– cholerik se silnými, málo zvladatelnými afekty
– přelétavost zájmů, střídání sex. partnerů, hledání úlevy od napětí v alkoholu a drogách
– typické impulzivní jednání
– časté sebevražedné pokusy

HISTRIONSKÁ PORUCHA OSOBNOSTI
– sklony k teatrálnosti, dramatizování, labilní a povrchní emotivita
– pocit trvalého napětí a neuspokojení vedoucí k vyvolávání scén; účelové reakce
– přesvědčivé vystupování, předstírání, lhavost, jsou sugestibilní
– střídání sex. partnerů, návykové látky
– blízká je osobnost narcistická – nedostatek empatie, závistivost, velmi vysoké sebevědomí, neustále se zaobírají vlastními úspěchy – láska, bohatství, dokonalost

ANANKASTICKÁ PORUCHA OSOBNOSTI
– trpí hlavně sám postižený
– vtíravé pochybování o vlastních schopnostech, nerozhodnost a vnitřní nejistota → kompenzuje si je nadměrnou pečlivostí až puntičkářstvím → jako pracovníci jsou precizní, ale málo výkonní (pořád si to po sobě kontrolují)
– dekompenzace → obsedantně-kompulzivní porucha

ANXIÓZNÍ PORUCHA OSOBNOSTI
– trvalý nedostatek sebedůvěry spojený s nepříjemnými pocity úzkostného napětí a obav → vyhývají se sociálním kontaktům, jsou snadno zranitelní

ZÁVISLÁ PORUCHA OSOBNOSTI
– ochotně se podřizují přáním druhých osob, které vybízejí k tomu, aby za ně přebíraly rozhodování i v běžných záležitostech

JINÉ PORUCHY OSOBNOSTI
osobnost nestálá, nezdrženlivá – nedostatek pevné vůle, podléhání druhým osobám, sklon k vyhledávání pohodlí, často krádeže
os. pasivně agresivní – trvalá opozice vůči okolí, pořád si stěžuje, odmítá plnit své povinnosti pomocí různých únikových manévrů (zapomínáním, váhavostí…). Typické je odkládání termínů svěřených úkolů

10. PŘETRVÁVAJÍCÍ ZMĚNY OS. (F62.0)
– v případě, že se u jedince bez předchozí PO vyvinuly povahové změny v důsledku katastrofického prožitku, nadměrného stresu…
přetrvávající změna os. po katastrofické zkušenosti (F62.0) – zpravidla předchází PSP, která přejde do chronicity. Nepřátelství a nedůvěra k okolnímu světu, sociální izolace…
přetrvávající změna os. po psychickém onemocnění (F62.1) – je to opět reakce na onemocnění, nejde o přetrvávání příznaků. Nadměrná závislost na druhých osobách, snížení životní aktivity, pokles zájmů, hypochondrické stesky…

Další články
Close

Pocit smyslu života ochrání stárnoucí mozek

Proti mozkovým infarktům u starších osob bojuje prostý lék – pocit, že má náš život smysl a má daný směr. Tuto myšlenku naznačily výsledky z Rush...