Poruchy osobnosti

https://flic.kr/p/jEZcT
Advertisement

Nejedná se o nemoci, ale o extrémně vystupňované povahové a charakterové rysy, které vedou k poruchám sociální adaptace. Počátek poruch se dá vystopovat již v dětství a definitivní podoby nabývá v dospělosti.

PARANOIDNÍ PORUCHA OSOBNOSTI
– povaha málo společenská, nedůtklivá, vztahovačná, s malým smyslem pro humor
– překrucují neutrální gesta a poznámky druhých lidí, cítí v nich pohrdání vlastní osobou
– za svá práva velmi bojují, ale nedostává se jim pochopení pro pocity a práva druhých – nikdy nepřiznají vlastní pochybení

SCHIZOIDNÍ PORUCHA OSOBNOSTI
– nejeví zájem o citové vztahy, nedávají najevo své emoce (kt. jsou někdy nevypočitatelné), nemají přátele, ke chvále a kritice bývají lhostejní
– navenek působí jako podivíny, kteří se mohou projevovat bizarními nápady. Bývají nepraktičtí, těžko se přizpůsobují konvencím

DISOCIÁLNÍ PORUCHA OSOBNOSTI
– nejnebezpečnější povahová odchylka od normy
– jako recidivisté se opakovaně dopouštějí trestné činnosti – jsou nepoučitelní v přesvědčení, že příští trestný čin již provedou tak dokonale, že nebudou dopadeni
– neprožívají pocit viny
– lhostejní k citům druhých osob, zcela chybí empatie
– jako rodiče často týrají děti
– projevuje se už v dětství – krádeže, záškoláctví, šikana…
– nedodržují zákony, dokonce proti nim vystupují
– agresivita i při řízení mot. vozidla

EMOČNĚ NESTABILNÍ PORUCHA OSOBNOSTI
– cholerik se silnými, málo zvladatelnými afekty
– přelétavost zájmů, střídání sex. partnerů, hledání úlevy od napětí v alkoholu a drogách
– typické impulzivní jednání
– časté sebevražedné pokusy

HISTRIONSKÁ PORUCHA OSOBNOSTI
– sklony k teatrálnosti, dramatizování, labilní a povrchní emotivita
– pocit trvalého napětí a neuspokojení vedoucí k vyvolávání scén; účelové reakce
– přesvědčivé vystupování, předstírání, lhavost, jsou sugestibilní
– střídání sex. partnerů, návykové látky
– blízká je osobnost narcistická – nedostatek empatie, závistivost, velmi vysoké sebevědomí, neustále se zaobírají vlastními úspěchy – láska, bohatství, dokonalost

ANANKASTICKÁ PORUCHA OSOBNOSTI
– trpí hlavně sám postižený
– vtíravé pochybování o vlastních schopnostech, nerozhodnost a vnitřní nejistota → kompenzuje si je nadměrnou pečlivostí až puntičkářstvím → jako pracovníci jsou precizní, ale málo výkonní (pořád si to po sobě kontrolují)
– dekompenzace → obsedantně-kompulzivní porucha

ANXIÓZNÍ PORUCHA OSOBNOSTI
– trvalý nedostatek sebedůvěry spojený s nepříjemnými pocity úzkostného napětí a obav → vyhývají se sociálním kontaktům, jsou snadno zranitelní

ZÁVISLÁ PORUCHA OSOBNOSTI
– ochotně se podřizují přáním druhých osob, které vybízejí k tomu, aby za ně přebíraly rozhodování i v běžných záležitostech

JINÉ PORUCHY OSOBNOSTI
osobnost nestálá, nezdrženlivá – nedostatek pevné vůle, podléhání druhým osobám, sklon k vyhledávání pohodlí, často krádeže
os. pasivně agresivní – trvalá opozice vůči okolí, pořád si stěžuje, odmítá plnit své povinnosti pomocí různých únikových manévrů (zapomínáním, váhavostí…). Typické je odkládání termínů svěřených úkolů

10. PŘETRVÁVAJÍCÍ ZMĚNY OS. (F62.0)
– v případě, že se u jedince bez předchozí PO vyvinuly povahové změny v důsledku katastrofického prožitku, nadměrného stresu…
přetrvávající změna os. po katastrofické zkušenosti (F62.0) – zpravidla předchází PSP, která přejde do chronicity. Nepřátelství a nedůvěra k okolnímu světu, sociální izolace…
přetrvávající změna os. po psychickém onemocnění (F62.1) – je to opět reakce na onemocnění, nejde o přetrvávání příznaků. Nadměrná závislost na druhých osobách, snížení životní aktivity, pokles zájmů, hypochondrické stesky…

Další články
Close

Meditace dokáže snížit naši emoční bolest

Uvědomělá meditace dokáže dle nové studie bojovat proti fyzické bolesti silněji než morfium, prozradil její autor. Otevřete jakýkoli článek (například tento) a zjistíte, že meditační...