Poruchy pozornosti

https://flic.kr/p/7ZRqhJ
Advertisement

Pozornost je aktivní zaměření našeho vědomí.

Z hlediska použití vůle:

 • volní = záměrné soustředění
 • mimovolní = v podstatě orientační reakce
 • protivolní = zaměřování pozornosti, i když se ji snažíme odpoutat

Atributy pozornosti:

 • vytrvalost (tenacita) = schopnost podržet jedno zaměření pozornosti na delší dobu
 • soustředění (koncentrace) = schopnost zaměřit se na určitý objekt a všechno ostatní potlačit
 • rozsah (kapacita) = sch. zahrnout větší množství jevů současně
 • přepojování = sch. účelného a pohotového přemísťování pozornosti různými směry
 • selektivita = sch. zaměřovat pozornost jen na jevy určitého typu a neovlivňovat se ostatními při jejich současném výskytu
 • intenzita = síla změřené pozornosti k určitému ději
 • oscilace pozornosti = kolísání intenzity
 • stabilita = stálost pozornosti, opakem je oscilace. Sch. upírat pozornost se stejnou intenzitou na stejný předmět
 • distribuce = sch. sledovat současně dva nebo více jevů

1. HYPOPROSEXIE
– nemusí to být snížení všech složek pozornosti, může být porušena jenom jedna vlastnost.
– roztržitost = nedostatečná koncentrace při zvýšené oscilaci
– rozptýlenost = porušená koncentrace i tenacita.
– u vyčerpaných osob: ↓ koncentrace
– u mánie: ↑ oscilace a vigilita
– u organ. poruch: ↓ kapacita, tenacita, koncentrace a pak i vigilita
– u schizofrenie: ↓ vigilita, tenacita, distribuce

2. APROSEXIE
– vystupňování hypoprosexie, porucha pozornosti ve všech složkách

3. HYPERPROSEXIE
– ↑ koncentrace na újmu distribuce, selektivity a vigility

4. PARAPROSEXIE
– při velkých duševních napětích. Dochází k předčasnému reagování nebo naopak opoždění reakce po podnětu následkem vnitřní tenze.

testy: sedmičkový test, Bourdonův škrtací test…

Další články
Close

Muži trpící úzkostí náchylnější k rakovině

Dle nového výzkumu jsou muži starší 40 let, jež stíhá generalizovaná úzkostná porucha, dvojnásobně náchylnější k úmrtí na rakovinu ve srovnání s muži netrpícími duševními strastmi. Naproti...