Práce v noci u žen zvyšuje riziko onemocnění rakovinou

http://www.iflscience.com/health-and-medicine/night-shift-work-increases-the-risks-of-cancer-among-women-/
Advertisement

Některým z nás práce v noci zcela vyhovuje, obzvláště chceme-li se vyhnout klasické pracovní době. Noční směny přinášejí i jiné benefity – často se jedná o vyšší finanční ohodnocení nebo volný čas v průběhu dne. Bohužel s sebou tento typ práce nese jisté nevýhody. Dle nově vydané studie v časopise Cancer Epidemiology Biomarkers and Prevention jsou ženy pracující v noci ohroženy o 19 % vyšším rizikem onemocnění rakovinou oproti ostatním ženám.

Autorka studie, doktorka Xuelei Ma, působí jako onkoložka lékařského centra na Sečuánské univerzitě. Tým Xuelei Ma provedl metaanalýzu s cílem zjistit, zda se riziko onemocnění rakovinou (celkem 11 typů nemoci) zvyšuje, pokud dotyčná žena dlouhodobě vykonává práci v noci.

Výzkumníci se zaměřili na populaci v Severní Americe, Evropě, Asii a Austrálii. Celkem zkoumali 61 článků mapujících 114 628 případů onemocnění rakovinou a 3 909 152 subjektů. Z výsledků studie vyplývá, že ženy zaměstnané v nočním provozu trpěly o 41 % vyšším rizikem onemocnění rakovinou kůže a 32 % rizikem onemocnění rakovinou prsu oproti ženám pracujícím v průběhu dne. Nebezpečí onemocnění rakovinou gastrointestinálního traktu čítalo 18 %. Jak dlouho musela taková práce trvat? Stačí pouhých 5 let k tomu, aby se riziko onemocnění touto nemocí navýšilo o 3,3 %.

Dříve provedené studie dokazují, že vystavení světlu v noci by mohlo navýšit riziko onemocnění rakovinou prsu. Jedná se především o případy nedostatku produkce melatoninu epifýzou, což má za následek nárůst uvolňování estrogenu v oblasti vaječníků.

Nejnovější studie zkoumající pouze zdravotní sestry přichází s poznatkem o 58 % vyšším riziku onemocnění rakovinou prsu. Jedná se o případy, kdy žena pracuje v noci dlouhodobě. Nárůsty o 28 % rizika onemocnění rakovinou plic a 35 % v případě rakoviny gastrointestinálního traktu byly rovněž prokázány.

Studie představená v tomto článku má však svá omezení. Mezi ta patří například neurčitá definice ,,dlouhodobosti“ práce v noci. Může se totiž jednat o práci probíhající pouze v noci, či o práci během 3 nocí v měsíci. Doktorka Xuelei Ma rovněž poznamenala: ,,Zdravotní sestry pracující na noční směny mohou mít častěji možnost podrobit se lékařským vyšetřením oproti ženám pracujícím v jiných zaměstnáních.

 

Zdroj: iflscience.com

Překlad: Petra Stočková

Další články
Close

Léčby odvykacího stavu a jeho komplikací

Jak léčit odvykací stav? Pokud se jedná o mírný odvykací stav spojený s nevolností a mírným třesem, který se objevil u člověka nepožívajícího velká množství...