Psychotické poruchy obecně

https://flic.kr/p/5peeAH
Advertisement

Psychotické poruchy neboli psychózy zahrnují široký okruh stavů, pro které je charakteristický narušený kontakt s realitou. To se projevuje tzv. psychotickými příznaky.

Psychotické příznaky můžeme dělit na pozitivní a negativní. Pozitivní příznaky znamenají, že v prožívání člověka je něco navíc, co se jinak nevyskytuje. Jedná se o halucinace, bludy, dezorganizaci řeči, postižení chování apod.
Negativní příznaky naproti tomu znamenají, že prožívání daného člověka je nějakým způsobem ochuzeno. Řadíme sem proto oploštělou emotivitu, postižení plynulosti řeči a chování, abulii a další.

S psychotickými příznaky se můžeme setkat u následujících poruch:

  • schizofrenie – závažná psychotická porucha s řadou podtypů
  • schizotypální porucha – připomíná schizofrenii, ale příznaky nejsou tolik vyjádřené, jsou kolísavé, porucha nemá jasný začátek, připomíná spíše poruchu osobnosti
  • porucha s trvalými bludy – jsou přítomny pouze bludy bez jasných a trvalých halucinací, bez strukturálně narušeného myšlení
  • akutní a přechodné psychotické poruchy – většinou náhle vzniklé psychotické stavy rozvíjející se do dvou týdnů, často v reakci na stres. Kromě nestálých psychotických příznaků mohou zahrnovat i zmatenost. Nutné odlišit od deliria.
  • schizoafektivní porucha – zahrnuje současně se vyskytující příznaky poruch nálady (deprese, mánie) a psychotické příznaky
  • organické psychotické poruchy – ty jsou vyvolány poškozením mozku například ve stáří, ale také vlivem infekce, úrazem apod. Řadíme je mezi organické poruchy.
  • psychotické příznaky se mohou také vyskytovat při intoxikaci návykovou látkou (např. LSD, pervitinem apod.). Řadíme je mezi poruchy vyvolané užíváním psychoaktivních látek.
  • psychotická porucha může vzniknout jako následek dlouhodobého a intenzivního užívání alkoholu nebo jiných drog. Řadíme je mezi poruchy vyvolané užíváním psychoaktivních látek.
  • psychotické příznaky u poruch osobnosti. Například u tzv. hraniční poruchy osobnosti se mohou občas vyskytnout psychotické příznaky v reakci na velký stres.
Další články
Close

Podprahové signály – vliv na vnímání bolesti

Náš mozek je schopen naučit se propojit určitá vyobrazení s menší či větší mírou bolesti, přestože si tato vyobrazení neuvědomujeme. Lidé si podprahové podmínky většinou spojují...