Reuptake inhibitory III. generace – SSRI a další

https://flic.kr/p/6kskBe
Advertisement

III. generace inhibuje vychytávání jen jednoho neurotransmiteru, a podle toho se dále dělí na:
– antidepresiva inhibující zpětné vychytávání serotoninu (SSRI a SARI),
– antidepresiva inhibující zpětné vychytávání noradrenalinu (NARI) a
– antidepresiva inhibující zpětné vychytávání dopaminu (DARI)

A) SSRI (selective serotonin reuptake inhibitor – inhibitory zpětného vychytávání serotoninu)
SSRI mají podobné spektrum účinku jako TCA, ale mají méně nežádoucích účinků. V některých případech účinkují i u deprese na které nezabírala TCA. Doporučují se také u organických depresí (objevujících se ve vyšším věku nebo po poškození mozku), u epilepsie (nezvyšují riziko záchvatů), po mozkové mrtvici nebo infarktu myokardu.

Indikace: deprese (i organické, atypické, rezistentní na tri- a tetracykl. antidepresiva, dystymie, úzkostné poruchy, obsedantně-kompulzivní porucha, mentální bulimie, posttraumatická stresová porucha., sociální fobie, premenstruální zhoršení nálady a další.

Lékové interakce: při kombinaci s některými léky (IMAO, klomipramin, SNRI, SARI, tramadol, triptany, buspiron, tryptofan) ale i např. s třezalkou může vzniknout nebezpečný serotoninový syndrom, který se projevuje nevolnosti, zvracení, průjmem, neurologickými příznaky (třes, hyperreflexie, zvýšené svalové napětí), kardiovaskulárními účinky (tachykardií, hypertenzí, kolapsem), pocením, rozšířením očních zorniček, hyperpyrexií, agitovaností. Řešením je vysadit uvedené léky a vyhledat rychle odbornou pomoc.

Nežádoucí účinky se někdy dělí na krátkodobé a dlouhodobé.
Mezi krátkodobé patří zejména nevolnost, nechutenství, zvracení, únava, bolesti břicha. Dále to může být nespavost, nervozita, třes, bolesti hlavy.
Mezi dlouhodobé patří hlavně sexuální nežádoucí účinky (snížení libida, opoždění ejakulace, problematické dosažení orgasmu). Sexuální nežádoucí účinky mohou odeznít, ale v celé řadě případů po dobu léčby přetrvávají a vyřeší je teprve až ukončení podávání daného léku.

Těhotenství a kojení: SSRI jsou relativně bezpečná – zejm. fluoxetin, sertralin a citalopram nejsou spojena při užívání v prvních měsících gravidity s vyšším výskytem vrozených vad. DOPLNIT!!!

Náhlé vysazení: při náhlém vysazení SSRI (zejm. paroxetinu a fluoxetinu) se mohou rozvinout „chřipkové“ příznaky – nespavost, nevolnost, závratě, neklid, úzkost. Obecně platí, že na antidepresivech nevzniká závislost, avšak při náhlém vysazení se mohou objevit uvedené příznaky nebo se mohou vrátit původní potíže.

Nástup účinku: odborník může na nástup antidepresivního účinku usuzovat už koncem druhého týdne, plný antidepresivní účinek se však dostavuje mezi 4. a 6. týdnem. Účinek na neurotické poruchy jako je například obsedantně-kompulzivní porucha, se může dostavit až po řadě dalších týdnů.

Jednotlivé přípravky:
Fluoxetin (Prozac, Deprex, Deprenon, Fluxonil, Fluoxin, Fluval, Floxet atd) je nejslabším ze všech SSRI a má nejpomalejší nástup účinku. Působí spíše aktivačně, proto není vhodný u agitovaných depresí (depresí doprovázených neklidem). Doporučená denní dávka je 20-60mg.

Fluvoxamin (Fevarin): vůbec prvním SSRI, uveden na trh v roce 1983. Na rozdíl od fluoxetinu nepůsobí aktivačně, spíše naopak – je popisován vyšší výskyt útlumu, proto je vhodné podávat jej navečer pro podporu spánku. Doporučená denní dávka je 100-250mg.

Citalopram (Seropram, Citalec, Cerotor): jako jediný se vyrábí i ve formě injekcí pro infuze a v podobě kapek. Vykazuje nejnižší riziko interakcí, proto je vhodný u starších pacientů, kteří již užívají mnoho léků. Doporučená denní dávka je 20-40mg. U pacientů s onemocněním srdce maximálně 20mg.

Escitalopram (Cipralex, Esoprex, Elicea): můžeme charakterizovat jako účinnější podobu citalopramu, proto se denní dávky většinou pohybují v rozmezí 10-20mg.

Paroxetin (Seroxat, Parolex, Remood, Arketis): je určen pro léčbu lehkých a středně těžkých depresí a dále úzkostných poruch – panické poruchy, sociální fobie, posttraumatické stresové poruchy, OCD. Další indikace jsou shodné s ostatními SSRI až na léčbu organické deprese a deprese při Parkinsonově chorobě. Nedoporučuje se náhle vysazovat, nedoporučuje se užívat v těhotenství a při kojení. Doporučená denní dávka je 20-60mg.

Sertralin (Zoloft, Serlift, Asentra): jedno z nejsilnějších SSRI, vykazuje nejnižší riziko interakcí. Netlumí vychytávání jen serotoninu, ale částečně i dopaminu, což má za následek mírné aktivační působení. Je schválen pro léčbu OCD u dětí od 6 let věku. Doporučená denní dávka je 50-200mg.

B) SARI (antidepresiva se zdvojeným serotoninovým působením)
Na rozdíl od SSRI tato antidepresiva nejen blokují zpětné vychytávání serotoninu na presynaptické membráně, ale samy se dále vážou na některé serotoninové receptory na postsynaptické membráně. Tím je blokují, takže se na ně nemůže navázat samotný serotonin, zároveň je však i trochu aktivují, mechanismus účinku je tedy poměrně složitý.
Řadíme sem dva preparáty, a to trazodon a nefazodon.
Trazodon (Trittico) je antidepresivem s výraznými tlumivými účinky. Zkracuje dobu usínání, prodlužuje celkovou dobu a hloubku spánku. Napravuje některé sexuální dysfunkce způsobené užíváním SSRI. Nežádoucími účinky mohou být sucho v ústech, nevolnost, závratě, pokles krevního tlaku. Doporučená denní dávka je cca 150mg, maximální dávka 300mg. Nedoporučuje se kombinovat s SSRI kvůli riziku serotoninového syndromu. K dispozici jsou nově i tablety s postupným uvolňováním – Trittico Prolong.
Nefazodon je v ČR nedostupný.

C) NARI (noradrenaline reuptake inhibitor – inhibitory zpětného vychytávání noradrenalinu)
Jak už název napovídá, tato skupina selektivně brání vychytávání pouze noradrenalinu. Řadíme sem dva preparáty – reboxetin a atomoxetin.
Reboxetin (Edronax, Vestra) má spíše stimulační účinky – je vhodný u depresí s únavou, celkovým zpomalením a nadměrnou spavostí. Nežádoucími účinky mohou být sucho v ústech, zácpa, potíže s močením, dále nespavost, neklid, bolesti hlavy, provokace epileptických záchvatů, zvýšení hormonů štítné žlázy a prolaktinu. Nedoporučuje se užívat u nemocných s hypertrofií prostaty, se srdečním onemocněním, vysokým krevním tlakem a samozřejmě u osob užívajících IMAO.
Atomoxetin se používá u dětí v léčbě ADHD.

D) DARI (dopamine reuptake inhibitor – inhibitor zpětného vychytávání dopaminu)
Amineptin (Survector) – v ČR nedostupný

E) S(S)RE – selektivní stimulátor vychytávání serotoninu
Tianeptin (Coaxil) má mezi antidepresivy zvláštní postavení, protože strukturou patří do I. generace, účinkem však netlumí zpětné vychytávání serotoninu, ale naopak vychytávání stimuluje. Tianeptin navíc působí proti změnám v buňkách vyvolaných stresem. Podává se většinou třikrát denně a je indikován pro léčbu zejm. neurotických depresí, úzkostí s psychosomatickými projevy (zejm. v trávícím systému) a pro léčbu depresí u alkoholiků během abstinence.

Další články
Close

Ibuprofen nepříznivě ovlivňuje plodnost nenarozených dětí

Užívání ibuprofenu v prvních 24 týdnech těhotenství může ohrozit plodnost nenarozených dcer. S těmito výsledky přišla studie zveřejněná v Human Reproduction. Výzkumný tým zjistil, že vystavení matky léku...