Reuptake inhibitory IV. generace

https://flic.kr/p/8hUcV6
Advertisement

SNRI inhibitory zpětného vychytávání serotoninu a noradrenalinu
Jedná se o léky, které inhibují vychytávání nejen serotoninu, ale i noradrenalinu (a slabě i dopaminu).

Nejužívanějším preparátem je venlafaxin (Velaxin, Elify, Efectin, Argofan, Olwexya). Kromě depresí se podává u úzkostných poruch a u bolestivých syndromů. Doporučená denní dávka 75-375mg. Nežádoucí účinky jsou shodné jako u ostatních preparátů VI. generace a vyskytují se zejména na začátku léčbu při nasazení vyšších dávek. Stejně tak při náhlém vysazení se mohou objevit příznaky z vysazení: nevolnost, závratě, nespavost, bolesti hlavy. Venlafaxin se nesmí kombinovat s IMAO, s třezalkou tečkovanou a dalšími přípravky – viz příbalový leták.

Duloxetin (Cymbalta) se užívá v léčbě deprese, bolestí končetin při cukrovce a u stresové močové inkontinence. Doporučená denní dávka je 40-60mg denně.

Výhodou milnacipranu (Ixel) je nízké riziko interakcí s jinými léky. Antidepresivní účinek je srovnatelný s SSRI, navíc milnacipran zlepšuje spánek. Mezi nežádoucí účinky patří závratě, nadměrné pocení, úzkosti, nevolnost, sucho v ústech, zácpa. Je nutné dát si pozor u pacientů léčících se s srdcem kvůli kolísání krevního tlaku, bušení srdce apod. Interakce – nesmí se kombinovat s IMAO, dále se nedoporučuje kombinovat s triptany (léky na migrénu), digoxinem (nebezpečí kolapsů), adrenalinem, noradrenalinem a třezalkou a dalšími přípravky. Je kontraindikován u nemocných s hypertrofií prostaty.

DNRI – inhibitory zpětného vychytávání dopaminu a noradrenalinu
Bupropion je jediným zástupcem. Je indikován u léčby depresí, zároveň pomáhá zvládat abstinenční stavy při odvykání kouření. Kontraindikováno je podání při současné intoxikaci léčivy tlumícími centrální nervový systém, dále je kontraindikována kombinace s alkoholem, IMAO a další kombinace. Nesmí se podávat ani u pacientů s epilepsií, protože zvyšuje riziko záchvatů, dále u pacientů mladších osmnácti let a během kojení. Opatrnosti je třeba při podávání u kardiovaskulárního onemocnění, při těžší poruše ledvin a jater, během těhotenství. Je potřeba dát si pozor na kombinaci i s nepsychiatrickými léky (např. kortikosteroidy), protože i zde zvyšuje riziko epileptického záchvatu. Je však vhodný u depresivních pacientů s Parkinsonovou chorobou, k léčbě ADHD. Nežádoucími účinky mohou být nevolnost, zvracení, sucho v ústech, nespavost, napětí, neklid, úzkosti, poruchy vidění. Jelikož nepůsobí přes serotonin, nevyvolává sexuální dysfunkce, naopak je pomáhá léčit.

Další články
Close

Vaskulární demence

Vaskulární demence je po Alzheimerově chorobě druhou nejčastější demencí vůbec. Představuje asi 20-30% všech demencí. Na třetím místě se pak nachází demence smíšené - zahrnující...