Reuptake inhibitory IV. generace

https://flic.kr/p/8hUcV6
Advertisement

SNRI inhibitory zpětného vychytávání serotoninu a noradrenalinu
Jedná se o léky, které inhibují vychytávání nejen serotoninu, ale i noradrenalinu (a slabě i dopaminu).

Nejužívanějším preparátem je venlafaxin (Velaxin, Elify, Efectin, Argofan, Olwexya). Kromě depresí se podává u úzkostných poruch a u bolestivých syndromů. Doporučená denní dávka 75-375mg. Nežádoucí účinky jsou shodné jako u ostatních preparátů VI. generace a vyskytují se zejména na začátku léčbu při nasazení vyšších dávek. Stejně tak při náhlém vysazení se mohou objevit příznaky z vysazení: nevolnost, závratě, nespavost, bolesti hlavy. Venlafaxin se nesmí kombinovat s IMAO, s třezalkou tečkovanou a dalšími přípravky – viz příbalový leták.

Duloxetin (Cymbalta) se užívá v léčbě deprese, bolestí končetin při cukrovce a u stresové močové inkontinence. Doporučená denní dávka je 40-60mg denně.

Výhodou milnacipranu (Ixel) je nízké riziko interakcí s jinými léky. Antidepresivní účinek je srovnatelný s SSRI, navíc milnacipran zlepšuje spánek. Mezi nežádoucí účinky patří závratě, nadměrné pocení, úzkosti, nevolnost, sucho v ústech, zácpa. Je nutné dát si pozor u pacientů léčících se s srdcem kvůli kolísání krevního tlaku, bušení srdce apod. Interakce – nesmí se kombinovat s IMAO, dále se nedoporučuje kombinovat s triptany (léky na migrénu), digoxinem (nebezpečí kolapsů), adrenalinem, noradrenalinem a třezalkou a dalšími přípravky. Je kontraindikován u nemocných s hypertrofií prostaty.

DNRI – inhibitory zpětného vychytávání dopaminu a noradrenalinu
Bupropion je jediným zástupcem. Je indikován u léčby depresí, zároveň pomáhá zvládat abstinenční stavy při odvykání kouření. Kontraindikováno je podání při současné intoxikaci léčivy tlumícími centrální nervový systém, dále je kontraindikována kombinace s alkoholem, IMAO a další kombinace. Nesmí se podávat ani u pacientů s epilepsií, protože zvyšuje riziko záchvatů, dále u pacientů mladších osmnácti let a během kojení. Opatrnosti je třeba při podávání u kardiovaskulárního onemocnění, při těžší poruše ledvin a jater, během těhotenství. Je potřeba dát si pozor na kombinaci i s nepsychiatrickými léky (např. kortikosteroidy), protože i zde zvyšuje riziko epileptického záchvatu. Je však vhodný u depresivních pacientů s Parkinsonovou chorobou, k léčbě ADHD. Nežádoucími účinky mohou být nevolnost, zvracení, sucho v ústech, nespavost, napětí, neklid, úzkosti, poruchy vidění. Jelikož nepůsobí přes serotonin, nevyvolává sexuální dysfunkce, naopak je pomáhá léčit.

Další články
Close

Poruchy emocí

Emoce jsou psychické jevy, které mají hodnotící význam, a proto jimi vyjadřujeme, zda je nám něco příjemné nebo nepříjemné, uspokojení nebo neuspokojení... Anatomie – thalamus...