Schizotypní porucha

https://flic.kr/p/tK3kW
Advertisement

Schizotypní porucha představuje dlouhodobý stav s výkyvy, které mohou připomínat schizofrenii. Chybí však jasné vyjádření schizofrenních příznaků, celkový obraz je nezřetelný. Proto také projevy musí být přítomny alespoň dva roky, než můžeme diagnózu schizotypní poruchy stanovit. V americké psychiatrické klasifikaci je tato porucha považována za poruchu osobnosti – tzv. schizotypální poruchu osobnosti. Naše klasifikace ji za poruchu osobnosti nepovažuje, spíše ji řadí do spektra schizofrenních poruch.

Abychom mohli poruchu diagnostikovat, musí být přítomny alespoň 4 příznaky z následujících, a to po dobu alespoň dvou let.

  1. nepřiměřené nebo omezené emoční reakce (nemocný vypadá chladně a povzneseně)
  2. chování nebo vzevření je podivné, výstřední
  3. sociální stažení
  4. podezíravost
  5. naznačeny paranoidní bludy
  6. obsedantní ruminace
  7. občasné samotosenzorické iluze a depersonalizační a derealizační zážitky
  8. vágní, obřadné, komplikované myšlení a řeč
  9. občasné, přechodné, jakoby psychotické epizody s intenzivními bludy, sluchovými nebo jinými halucinacemi

Pacient nikdy nesměl trpět schizofrenií, jinak by byla s největší pravděpodobností schizofrenie diagnostikována.

Porucha se týká asi 3% populace, je tedy častější než schizofrenie.

V terapii se používá kombinace antipsychotik s benzodiazepiny.

Další články
Close

Lidská paměť má 10x větší objem, než se myslelo

Lidský mozek má stejně jako počítač zásobárnu dat, která určuje, kolik paměti se do něj vejde. Zatímco výpočetní technika dokáže objem, jaký má paměť, vyjádřit...