Schizotypní porucha

https://flic.kr/p/tK3kW
Advertisement

Schizotypní porucha představuje dlouhodobý stav s výkyvy, které mohou připomínat schizofrenii. Chybí však jasné vyjádření schizofrenních příznaků, celkový obraz je nezřetelný. Proto také projevy musí být přítomny alespoň dva roky, než můžeme diagnózu schizotypní poruchy stanovit. V americké psychiatrické klasifikaci je tato porucha považována za poruchu osobnosti – tzv. schizotypální poruchu osobnosti. Naše klasifikace ji za poruchu osobnosti nepovažuje, spíše ji řadí do spektra schizofrenních poruch.

Abychom mohli poruchu diagnostikovat, musí být přítomny alespoň 4 příznaky z následujících, a to po dobu alespoň dvou let.

  1. nepřiměřené nebo omezené emoční reakce (nemocný vypadá chladně a povzneseně)
  2. chování nebo vzevření je podivné, výstřední
  3. sociální stažení
  4. podezíravost
  5. naznačeny paranoidní bludy
  6. obsedantní ruminace
  7. občasné samotosenzorické iluze a depersonalizační a derealizační zážitky
  8. vágní, obřadné, komplikované myšlení a řeč
  9. občasné, přechodné, jakoby psychotické epizody s intenzivními bludy, sluchovými nebo jinými halucinacemi

Pacient nikdy nesměl trpět schizofrenií, jinak by byla s největší pravděpodobností schizofrenie diagnostikována.

Porucha se týká asi 3% populace, je tedy častější než schizofrenie.

V terapii se používá kombinace antipsychotik s benzodiazepiny.

Další články
Close

Léčba alkoholismu

Jaké jsou možnosti léčby? Léčba může probíhat ambulantně, tedy za kontrol v psychiatrické ambulanci, nebo ústavně, tedy za hospitalizace. Ambulantní léčba Ambulantní léčba znamená docházení...