Těhotenství pozmění ženský mozek minimálně na 2 roky

Mélisa Lefèbvre - https://flic.kr/p/rDLkZb
Advertisement

Těhotenství má výrazný vliv nejen na ženské tělo (a duši), ale i na samotný mozek. Vlivem těhotenství totiž v jeho určitých částech dochází ke snížení šedé kůry mozkové. Tento proces napomáhá vytvoření pouta mezi matkou a dítětem a ženu připravuje na nároky, které na ni klade těhotenství. Změny, k nimž v tomto orgánu dochází, byly pozorovány na 25 snímcích mozků prvorodiček. Nejednalo se však o krátkodobý jev, protože stejný stav byl pozorován celé dva roky po narození potomka.

Evropští výzkumníci tvrdí, že rozsah změn, ke kterým v mozku došlo, byl dle výzkumníků podobný změnám, jimž mozek podléhá během dospívání. V případě zkoumání matek však nebyly zjištěny dopady těchto změn na jejich zhoršení paměti.

Spousta žen uvedla, že se cítily být roztržité a snadno se dojímaly. Tyto proměny nálad přičítaly právě těhotenství, což se zdá být opodstatněným faktem.

Příval hormonů

Těhotenství je životním obdobím, pro něž jsou typické enormní přívaly pohlavních hormonů. Rovněž má na svědomí razantní fyziologické a fyzické proměny ženského těla. Budoucí maminky se v těchto 9 měsících potýkají doslova se záplavou hormonu estrogenu. Množství tohoto hormonu totiž dosahuje hodnot, které po zbytek života nebudou překonány.

Tato studie provedená výzkumníky z the Universitat Autonoma de Barcelona a z Leiden University byla zveřejněna v Nature Neuroscience. Zaměřila se na snímky mozků žen před otěhotněním, krátce po porodu a o dva roky později. Cílem bylo zjistit, k jakým změnám v mozku dochází.

Následně byly porovnány snímky těchto prvorodiček s 19 muži, kteří se poprvé stali tatínky, 17 bezdětnými muži a 20 bezdětnými ženami. Výsledky byly pozoruhodné. Vědci totiž zpozorovali výrazné snížení objemu šedé kůry mozkové pouze u prvorodiček.

Ke snížení objemu šedé kůry mozkové došlo v částech mozku, které mají na svědomí sociální interakce. Díky nim jsme schopni přisuzovat ostatním lidem myšlenky a pocity – jedná se o úkoly teorie mysli.

Tato zjištění by dle vědců mohla maminkám pomoci. Příkladem může být rozpoznání potřeb jejich dítěte. Ženy jsou tímto zároveň schopny lépe si uvědomit potenciální nebezpečí a přilnout k dítěti.

Pozoruhodný je i fakt, že počítače používané při výzkumu byly pouhou analýzou snímku mozku schopny určit, jestli je žena, jejíž mozek si prohlížejí, těhotná.

Utváření pouta s dítětem

Součástí výzkumu bylo i pozorování ostatních miminek. Ženám byly ukázány fotky jejich potomků a cizích dětí. Následně byla monitorována jejich mozková činnost. Oblasti mozku, které se při pohledu na vlastního potomka rozzářily, byly v těhotenství oblastmi se sníženým množství šedé kůry mozkové. Jakmile si ženy prohlížely fotky cizích dětí, k onomu rozzáření nedošlo.

K výzkumu se vyjádřila i Elseline Hoekzema, autorka studie působící na the Institute of Psychology na Leiden University v Nizozemí. ,,Můžeme spekulovat o tom, zda snížení objemu pozorované během těhotenství představuje dozrávání procesů teorie mysli tím, že se tento pokles v objemu šedé kůry mozkové přizpůsobuje očekávanému mateřství.“

Studie rovněž odhalila, že těhotné ženy byly ovlivněny podobným způsobem bez ohledu na to, zda počaly přirozenou cestou, nebo podstoupily umělé oplodnění. U novopečených tatínků však v objemu šedé kůry mozkové nedošlo k žádným změnám.

Výzkumný tým rovněž neodhalil žádné změny v bílé kůře mozkové.

Zdroj: bbc.com

Překlad: Petra Stočková

Další články
Close

Jak být oporou partnerovi trpícímu depresí?

Péče o osobu trpící depresí může být velmi náročná. Zjistila to i Poorna Bell, když onemocněl její manžel. Prvním pravidlem Poorny je starat se i...