Úvod do antidepresiv

https://flic.kr/p/gXH688
Advertisement

Antidepresiva jsou psychiatrické léky, jejichž posláním je zlepšit náladu a další příznaky depresivního syndromu.

Z hlediska mechanismu účinku můžeme antidepresiva rozdělit do základních čtyřech skupin:

1) Inhibitory vychytávání monoaminů (tedy neurotransmiterů). Neurotransmiter je obecný název, který zahrnuje poměrně různorodou skupinu sloučenin, i tzv. monoaminy, do kterých řadíme mj. výše zmíněný noradrenalin, dopamin a serotonin. Tato antidepresiva tedy inhibují (brzdí) jejich zpětné vychytávání ze synaptických štěrbin, čímž zvyšují jejich koncentraci na synapsi, a tedy i účinek.

2) Inhibitory biodegradace monoaminů (IMAO). Tato skupina se nezaměřuje na brzdění zpětného vychytávání, ale na samotný rozklad neurotransmiterů. Jedná se tedy o další cestu, jak zvýšit jejich množství na synapsích. I když by se zdálo, že pro větší efekt by bylo dobré tyto dvě skupiny antidepresiv zkombinovat, ve skutečnosti by to mělo za následek řadu nežádoucích a někdy i ohrožujících účinků.

3) přímé ovlivnění receptorů – tato antidepresiva nezvyšují primárně koncentraci neurotransmiteru na synapsi, ale sami aktivují receptory na postsynaptické membráně, neurotransmiter tedy v podstatě nahrazují.

4) antidepresiva s jiným způsobem účinku

Další články
Close

Kouření marihuany = nízký průtok krve v mozku

Studie použitím neurozobrazovacích technik odhalila škodlivé účinky marihuany na lidský mozek. Výzkumníci zjistili, že průtok krve v různých oblastech mozků kuřáků marihuany je abnormálně nízký,...