Věk ženy při porodu ovlivňuje příznaky deprese dcery

Advertisement

Stáří otce není zásadní, podobný dopad nebyl pozorován u chlapců

WASHINGHTON – U dcer (ne však u synů), jejichž matky byly při porodu starší 30 let, existuje vyšší pravděpodobnost toho, že se budou v dospělosti potýkat s depresí. Výzkum byl publikován Americkou psychologickou asociací.

,,Dle studie souvisí pokročilý věk matky u dospělých dcer s příznaky deprese, úzkosti a stresu,“ tvrdí Jessica Tearne, studentka doktorandského programu na Univerzitě v Západní Austrálii a přední autorka studie publikované v Journal of Abnormal Psychology®.

Tearne s kolegy analyzovala údaje ze studie Western Australian Pregnancy Cohort (Raine). Ženy byly do výzkumu zařazeny mezi lety 1989 a 1991 a pro výzkum poskytly své psychologické a demografické údaje. Jejich děti následně podstupovaly v různých fázích vývoje psychologická vyšetření, a to po dobu 23 let.

Výzkumníci si u 1200 potomků ve věku 20 let všímali nahlášených příznaků deprese, úzkosti a stresu. Poté je porovnali s věkem jejich rodičů v době, kdy se tyto děti narodily. Dcery, jejichž matkám bylo v době porodu 30–34 let, nahlásily výrazně vyšší míru stresu. Ženy, jejichž matky při porodu překročily věkovou hranici 35 let, uvedly výrazně vyšší míru stresu, depresí a úzkosti v porovnání s těmi, jejichž matky byly mladší 30 let.

Ženy, které byly v době porodu mladší 20 let, tvořily 5 % z celkového vzorku. Neukázala se však souvislost mezi tímto věkem a následnými symptomy, stejně jako v případě věku otce při porodu dítěte. Dopad na psychiku synů patrný rovněž není. Přestože není známá přesná příčina těchto souvislostí, dle Tearne nemusí být její původ biologický.

,,Jedním z důvodů, proč se projevuje dopad na psychiku dcer, je velký věkový rozdíl mezi těmito ženami,“ říká Tearne. ,,Je možné, že rozdíl 30 a více let mezi věkem matky a dcery vede ke značným odlišnostem v jejich hodnotách, které mohou způsobovat napětí ve vztahu matka-dcera. To u dcerky vede ke stresu, obavám a smutku. Děje se tak především v průběhu její proměny v mladou ženu.“

Dalším možným vysvětlením je, že pokud jsou ženy při porodu starší 30 let, dosáhnou věku 50 let v momentě, kdy jejich děti opustí rodné hnízdo. Existuje tak vyšší pravděpodobnost projevu zdravotních problémů spojených se stárnutím, což může vést k vyšší míře příznaků u dětí. Jiné studie přišly s myšlenkou, že zdravotní problémy matek se mnohem více dotknou dcer než synů. Tím by mohl být vysvětlen dopad pouze na dcery.

,,Je důležité zmínit, že studie zkoumala symptomy rozrušení spíše než klinickou diagnózu,“ říká Monique Robinson, PhD, z Univerzity v Západní Austrálii, další z autorů studie. ,,Lze říci, že potomci starších matek jsou častěji v ohrožení příznaků deprese, úzkosti a stresu. Nutně to však neznamená, že je musí postihnout duševní porucha.“

Zdroj: apa.org

Překlad: Petra Stočková

 

 

 

Další články
Close

První vlaštovka Alzheimera – potíže s rozeznáním vůní a pachů

Výzkumníci odhalili indikátor Alzheimerovy choroby, který by mohl pomoci při stanovení diagnózy v počáteční fázi nemoci. Tento objev zároveň umožní využít neinvazivní způsoby sledování nemoci...