Vyvrácení mýtů doprovázejících halucinogenní látky

iflscience.com - http://cdn.iflscience.com/images/34938528-c43d-5a2e-907e-8a9f5519bf77/content-1489661060-3-psychedelics-will-always-make-you-trip.jpg
Advertisement

Vědci doufají, že jednoho dne budou určité typy halucinogenních látek schváleny k léčebným účelům, například pro léčbu deprese a úzkosti. Co je však pro halucinogenní látky typické? Čím se liší od jiných drog, jako je kokain a alkohol?

1. Halucinogenní látky jsou nejvýznamnějšími párty drogami
Mýtus: Extáze (MDMA), LSD a houbičky (psilocybin) se často považují za drogy ,,rekreační“ či za párty drogy.
Proč se jedná o pouhý mýtus: Mnozí výzkumníci toto označení považují za zcela nemístné. Spousta pacientů léčících se s rakovinou, kteří podstoupili klinické testy na psilocybin (psychoaktivní látku obsaženou v houbičkách), zkušenost s touto látkou rozhodně nepovažují za ,,rekreační“. Ve většině případů totiž halucinace látkou vyvolané navozují paniku, pocity úzkosti a strachu. Někteří popisují svoji náladu za optimističtější, jiní zase po požití látky uvádějí změnu pohledu na určité věci.

2. Jedná se o zcela přírodní látky
Mýtus: Existuje názor, že halucinogenní drogy (např. LSD) jsou na rozdíl od stimulantů (kokain) zcela přírodní.
Proč se jedná o pouhý mýtus: Zatímco dva druhy halucinogenních drog, houbičky a ayahuasca (látka derivovaná z listů rostliny yagé) lze v přírodě skutečně najít, LSD je vyráběno uměle.

3. Halucinogenní látky vždy navodí halucinaci
Mýtus: Když požijete halucinogen, zažijete tzv. trip zahrnující halucinaci. Ta může obsahovat vjemy typu slyšení barev či vidění zvuků.
Proč se jedná o pouhý mýtus: Nedávné studie zkoumající psychedelika (halucinogeny) se zaměřily právě na léčbu pomocí tripu (halucinací). V zásadě se jedná o naordinování plné dávky halucinogenů.

V souvislosti s tímto výzkumem však vědci zaměřili pozornost i na halucinogeny užívané v malých dávkách. Tento způsob zahrnuje podávání drog ve velmi malém množství, kvůli čemuž se halucinace nedostaví. Přestože lidé pracující v Silicon Valley tvrdí, že pomocí tohoto postupu zvyšují svoji pracovní produktivitu, nelze s jistotou tvrdit, že jsou tyto informace bez podrobného výzkumu směrodatné.

4. Vědci už jsou seznámeni se vším, co halucinogeny doprovází
Mýtus: Halucinogeny byly rozsáhle prozkoumány a další výzkum není nutný.
Proč se jedná o pouhý mýtus: V průběhu 20. století postupně získávaly halucinogeny (LSD, yagé) v Evropě a Severní Americe svoji pověst. Ve Spojených státech amerických získávaly na oblibě v 60. letech. Někdy v té době spatřily světlo světa příspěvky Timothyho Learyho a Richarda Alperta popisující ,,pokles ega“. K tomuto došlo vlivem působení kouzelných houbiček.

V roce 1966 však americká vláda postavila halucinogeny mimo zákon – následkem tohoto provádění experimentů spolu s výzkumem zaměřeným na potenciální léčebné účinky halucinogenů znenadání skončilo. Nelze tedy přesně stanovit, zda jsou halucinogeny bezpečné, nebo ne. Nedávný výzkum však přišel s myšlenkou, že se jedná o látky bezpečnější, než za jaké se považují.

 

Zdroj: iflscience.com

Překlad: Petra Stočková

Další články
Close

Látka podobná taurinu obnoví kognitivní funkce

Dle nových testů dokáže sloučenina podobná látce v energetických nápojích zbavit mozek amyloid beta plaku. Ten se v mozku hromadí v počátečních fázích Alzheimerovy choroby. Vědci...