Poruchu s bludy řadíme mezi psychotické poruchy. Základním příznakem je blud nebo bludný systém. Porucha je vzácnější než schizofrenie, většinou se objevuje až ve vyšším věku a častější je u žen. Blud je vlastně poruchou myšlení. Jedná se o nevývratné přesvědčení, za které je dotyčný mnohdy ochotný položit i život. Zásadním způsobem tedy ovlivňuje jeho bytí….

Porucha, která zahrnuje jak poruchu nálady, tak psychotické příznaky. Dle některých odborníků tato porucha sama o sobě neexistuje, jedná se prostě jen o kombinaci dvou poruch. V současné klasifikaci MKN-10 však zařazena je a také je poměrně často diagnostikována. Základním rysem tedy je, že je současně nebo v rozmezí několika dnů přítomna jak porucha nálady,…

Akutní a přechodné psychotické poruchy jsou charakteristické rychle vznikajícími a měnícími se psychotickými příznaky. Od prvního výskytu příznaků – bludů, halucinací a nesrozumitelné řeči – do jejich plného rozvoje neuplynou více než dva týdny. V diagnostice je proto nutné vyloučit jiné poruchy s podobnými příznaky – například delirium, intoxikaci drogami, mánii apod. Jedná se o…

Psychotické poruchy neboli psychózy zahrnují široký okruh stavů, pro které je charakteristický narušený kontakt s realitou. To se projevuje tzv. psychotickými příznaky. Psychotické příznaky můžeme dělit na pozitivní a negativní. Pozitivní příznaky znamenají, že v prožívání člověka je něco navíc, co se jinak nevyskytuje. Jedná se o halucinace, bludy, dezorganizaci řeči, postižení chování apod. Negativní příznaky naproti…

Schizotypní porucha představuje dlouhodobý stav s výkyvy, které mohou připomínat schizofrenii. Chybí však jasné vyjádření schizofrenních příznaků, celkový obraz je nezřetelný. Proto také projevy musí být přítomny alespoň dva roky, než můžeme diagnózu schizotypní poruchy stanovit. V americké psychiatrické klasifikaci je tato porucha považována za poruchu osobnosti – tzv. schizotypální poruchu osobnosti. Naše klasifikace ji…

Pro většinu populace znamená schizofrenie “rozštěp osobnosti”. Tedy že osobnost člověka se rozdělí na dvě, z nichž jedna je normální, zatímco ta druhá je nebezpečná, agresivní, ohrožující. Realita je jiná. Uvedená mylná představa je však stále sycena překladem slova schizofrenie, kdy “schisis” znamená “rozštěp”. Lidé se schizofrenií však dvě nebo více osobností nemají. Diagnóza “rozdvojení”…