Nízká hladina vitaminu D souvisí se snížením kognitivních funkcí

Amherst Vet Hospital - https://flic.kr/p/brcaDe
Advertisement

Nízká hladina vitaminu D je u dospělých velmi rozšířená, a to především u Afroameričanů a Hispánců.

Má vliv na zrychlený pokles epizodické paměti a výkonné funkce – dvou poznávacích domén, jež značně souvisejí s Alzheimerovou chorobou, demencí. ,,Dopad nedostatku vitaminu D je pro poznávání zásadní,“ došel výzkumný tým k závěru.

,,Přestože zatím není jasné, zda vitaminové doplňky obsahující vitamin D zpomalí snížení poznávacích schopností nebo zda zabrání (či zpozdí) propuknutí Alzheimerovy choroby či demence, měli by lékaři zvážit důležitost vitaminu D u starších pacientů. Vitamin D by jim měli předepisovat,“ sdělil Medscape Medical News Joshua W. Miller, PhD, profesor a vedoucí Department of Nutritional Sciences na Rutherské univerzitě v New Brunswicku (New Jersey). ,,Tato informace je velmi důležitá především pro Afroameričany a Hispánce, pro něž je nedostatek vitaminu D typický,“ řekl Miller. Tato zjištění byla publikována 14. září on-line v JAMA Neurology.

Rychlejší pokles
,,Aktuální a rozrůstající se literatura na téma souvislostí mezi množstvím vitaminu D a rizikem onemocnění Alzheimerovou chorobou či demencí, snížením poznávacích schopností a mozkovou atrofií již existuje. Naše studie je však jedinečná, protože jsme se zaměřili na poměrně rozmanité vzorky; více než polovina účastníků studie byli Afroameričané, nebo Hispánci,“ poznamenal Dr. Miller.

Na základní úrovni trpělo 17,5 % účastníků demencí, 32,7 % mírnou kognitivní poruchou a 49,5 % bylo bez obtíží. Průměrné hladiny kalcidiolu ( v organizmu se přeměňuje na vitamín D) byly u pacientů s demencí nižší (16,2 ng/mL) v porovnání s pacienty s mírnou kognitivní poruchou (19,7 ng/mL). Výskyt deficitu a nedostatku vitamínu D byl u pacientů s demencí vyšší (deficit 35,8 % a nedostatek vitamínu 40,3 %) v porovnání s dospělými jedinci bez kognitivních potíží (deficit 24,3 % a nedostatek vitamínu 34,9 %) a dospělými pacienty s mírnou kognitivní poruchou (24 % a 32,8 %). Tyto odlišnosti se však neodrazily na statistické významnosti.

Během průměrné následné doby 4,8 let bylo tempo snižování výkonu epizodické paměti a výkonné funkce u dospělých s deficitem vitamínu D a jeho nedostatkem rychlejší. Rovněž bylo podobné tempu poklesu u pacientů s přiměřenou hladinou vitamínu D po uzpůsobení několika faktorů (věk, pohlaví, vzdělání, etnicita, BMI, období odběru krve, riziko onemocnění cévní chorobou a genotyp apolipoproteinu E4).

Rychlý nárůst důkazních materiálů
David J. Llewellyn, PhD, vrchní výzkumník v klinické epidemiologii na univerzitě v Exeteru (UK), sdělil Medscape Medical News následující: ,,Tato studie je v souladu s rychle se rozrůstající literaturou, která propojuje nízkou hladinu vitamínu D se zvýšeným rizikem onemocnění demencí. Toto rozdílné spojení v odlišných kognitivních doménách zatím zkoumalo pouze několik studií. Studie tohoto typu jsou tedy velmi potřebné.“

,,Jsou to inteligentně navržené testy,“ dodal Dr. Llewellyn, „potřebné pro pacienty, u nichž je pravděpodobný výskyt nedostatku vitamínu D a snížení kognitivních schopností v rámci následného období. Dodatečný přísun tohoto vitamínu představuje neobvyklou možnost vypořádání se s demencí nebo dokonce pro prevenci demence.“

,,Protože momentálně neexistuje účinná léčba Alzheimerovy choroby, přispějí tyto důkazy k povzbuzení dalšího výzkumu v dané oblasti. Mohou pomoci především při zhodnocení dopadu odstranění hypovitaminózy D související s věkem na kognitivní fungování,“ řekl Dr. Annwelier.

Zdroj: medscape.com

Překlad: Petra Stočková

Další články
Close

Neurastenie

Základním příznakem neurastenie je únava trvající alespoň tři měsíce. Tato únava se dostavuje již po malém duševním nebo tělesném výkonu. Měla by být doprovázena alespoň...