Nízká hladina vitaminu D souvisí se snížením kognitivních funkcí

Amherst Vet Hospital - https://flic.kr/p/brcaDe
Advertisement

Nízká hladina vitaminu D je u dospělých velmi rozšířená, a to především u Afroameričanů a Hispánců.

Má vliv na zrychlený pokles epizodické paměti a výkonné funkce – dvou poznávacích domén, jež značně souvisejí s Alzheimerovou chorobou, demencí. ,,Dopad nedostatku vitaminu D je pro poznávání zásadní,“ došel výzkumný tým k závěru.

,,Přestože zatím není jasné, zda vitaminové doplňky obsahující vitamin D zpomalí snížení poznávacích schopností nebo zda zabrání (či zpozdí) propuknutí Alzheimerovy choroby či demence, měli by lékaři zvážit důležitost vitaminu D u starších pacientů. Vitamin D by jim měli předepisovat,“ sdělil Medscape Medical News Joshua W. Miller, PhD, profesor a vedoucí Department of Nutritional Sciences na Rutherské univerzitě v New Brunswicku (New Jersey). ,,Tato informace je velmi důležitá především pro Afroameričany a Hispánce, pro něž je nedostatek vitaminu D typický,“ řekl Miller. Tato zjištění byla publikována 14. září on-line v JAMA Neurology.

Rychlejší pokles
,,Aktuální a rozrůstající se literatura na téma souvislostí mezi množstvím vitaminu D a rizikem onemocnění Alzheimerovou chorobou či demencí, snížením poznávacích schopností a mozkovou atrofií již existuje. Naše studie je však jedinečná, protože jsme se zaměřili na poměrně rozmanité vzorky; více než polovina účastníků studie byli Afroameričané, nebo Hispánci,“ poznamenal Dr. Miller.

Na základní úrovni trpělo 17,5 % účastníků demencí, 32,7 % mírnou kognitivní poruchou a 49,5 % bylo bez obtíží. Průměrné hladiny kalcidiolu ( v organizmu se přeměňuje na vitamín D) byly u pacientů s demencí nižší (16,2 ng/mL) v porovnání s pacienty s mírnou kognitivní poruchou (19,7 ng/mL). Výskyt deficitu a nedostatku vitamínu D byl u pacientů s demencí vyšší (deficit 35,8 % a nedostatek vitamínu 40,3 %) v porovnání s dospělými jedinci bez kognitivních potíží (deficit 24,3 % a nedostatek vitamínu 34,9 %) a dospělými pacienty s mírnou kognitivní poruchou (24 % a 32,8 %). Tyto odlišnosti se však neodrazily na statistické významnosti.

Během průměrné následné doby 4,8 let bylo tempo snižování výkonu epizodické paměti a výkonné funkce u dospělých s deficitem vitamínu D a jeho nedostatkem rychlejší. Rovněž bylo podobné tempu poklesu u pacientů s přiměřenou hladinou vitamínu D po uzpůsobení několika faktorů (věk, pohlaví, vzdělání, etnicita, BMI, období odběru krve, riziko onemocnění cévní chorobou a genotyp apolipoproteinu E4).

Rychlý nárůst důkazních materiálů
David J. Llewellyn, PhD, vrchní výzkumník v klinické epidemiologii na univerzitě v Exeteru (UK), sdělil Medscape Medical News následující: ,,Tato studie je v souladu s rychle se rozrůstající literaturou, která propojuje nízkou hladinu vitamínu D se zvýšeným rizikem onemocnění demencí. Toto rozdílné spojení v odlišných kognitivních doménách zatím zkoumalo pouze několik studií. Studie tohoto typu jsou tedy velmi potřebné.“

,,Jsou to inteligentně navržené testy,“ dodal Dr. Llewellyn, „potřebné pro pacienty, u nichž je pravděpodobný výskyt nedostatku vitamínu D a snížení kognitivních schopností v rámci následného období. Dodatečný přísun tohoto vitamínu představuje neobvyklou možnost vypořádání se s demencí nebo dokonce pro prevenci demence.“

,,Protože momentálně neexistuje účinná léčba Alzheimerovy choroby, přispějí tyto důkazy k povzbuzení dalšího výzkumu v dané oblasti. Mohou pomoci především při zhodnocení dopadu odstranění hypovitaminózy D související s věkem na kognitivní fungování,“ řekl Dr. Annwelier.

Zdroj: medscape.com

Překlad: Petra Stočková

Další články
Close

Deprese matky má zásadní vliv na spánek dítěte

NEW YORK (Reuters Health) – Miminka narozená ženám, které prožily klinickou depresi, se dle nového výzkumu od ostatních novorozenců liší v jednom zásadním ohledu. Spánek dětí...